Begues

Totes les notícies

Campanya de Turisme Familiar www.elsupermes.cat al Baix LLobregat

Begues necessita un model de turisme familiar sostenible

Durant els cinc caps de setmana d’abril, tots els divendres, dissabtes i diumenges, les famílies amb infants de tot el Baix Llobregat han pogut gaudir d’una oferta turística dissenyada a la seva mida, amb descomptes molt especials, com ara packs familiars a museus, activitats gratuïtes, descomptes exclusius en allotjaments i restaurants o menús infantils gratuïts, concursos, entre moltes altres promocions que cada establiment privat i molts ajuntaments de la comarca han preparat especialment per l’ocasió. Així doncs, les famílies d’arreu han pogut activar les promocions i descomptes a cadascuna de les activitats a la web del Consorsi de Turisme del Baix LLobregat. Aquest és el model de dinamització turistica que desitgem! Però estem sorpresos del per què l’Ajuntament de Begues i la regidoria de turisme, no han organitzat cap activitat en aquesta exitosa campanya de turisme familiar d’àmbit comarcal. Precisament, aquest model de turisme de proximitat i familiar és un dels que més afavoreix al municipi, juntament amb el turisme esportiu i el turisme vinculat a món de la restauració. I ens preguntem perquè l’Ajuntament de Begues, per exemple, no ha organitzat dins d’aquesta campanya comarcal, una sortida guiada familiar a la Cova de Can Sadurní per ensenyar a grans i petits d’arreu el nostre patrimoni cultural prehistòric? No podem permetre’ns el luxe desaprofitar aquestes oportunitats de donar a conèixer Begues i fer-ne promoció en l’àmbit comarcal i metropolità. L’ajuntament hauria d’apostar per un turisme familiar sostenible de qualitat i per fer polítiques que impulsin projectes turístics de debó! Cal abandonar definitivament els pseudos projectes turístics municipals de façana i aparador que encarnen els models de la vella política del fum, fum, fum.

Imatge d'una estació de BiciBox. Begues també en té dret!

Volem el BiciBox!

Les actuals obres de reurbanització del Camí Ral són un gran projecte de poble que vol potenciar aquest tram com a eix vertebrador de Begues amb una millora de la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat, especialment per a vianants i bicicletes. Les obres van càrrec de la Diputació de Barcelona i tenen un pressupost de 2,28 MEUR. El projecte contempla adaptar la travessera al seu paper urbà, convertint-la en un carrer de sentit únic d'accés al centre urbà, introduint-hi voreres i un carril bici de dues direccions.   Celebrem aquest nou carril bici, però ara cal apostar per l’ús quotidià de la bicicleta i per això cal adaptar i senyalitzar els carrers, i millorar el manteniment de la xarxa ciclable de tot el municipi que ha quedat abandonada com ara l’accés a la zona esportiva (carrer Nord). ERC apostem per la mobilitat sostenible i intermodal (a peu, en bicicleta, en bus i en cotxe com a darrera alternativa). I és per això que reclamem que l’Ajuntament sol·liciti amb urgència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) el servei de BiciBox: la xarxa pública i gratuïta d’aparcaments segurs per bicis privades que es troba distribuïda pels diferents municipis de per tal que tothom pugui fer ús del servei de la forma més pràctica i segura possible. L'Ajuntament de Begues forma part de l'ÀMB i té el dret a rebre aquest tipus de servei de forma gratuïta. Només cal tenir la voluntat política per sol·licitar-ho a l'Àrea de Mobilitat d'aquest organisme i prioritzar les polítiques de mobilitat sostenible. El BiciBox ens permetria utilitzar la bicicleta particular en els desplaçaments per Begues amb la tranquil·litat de disposar d’un aparcament protegit i segur. I per als usuaris del Bus L-902 que viuen lluny de les parades podrien desplaçar-se fins a aquestes, deixar la bicicleta i pujar al bus de forma còmode, ràpida i segura. Segons els nostres càlculs, amb dues estacions de Bicibox a prop del Centre Cívic fomentararia l’ús quotidià de la bicicleta com a mitjà, garantiria una òptima intermodalitat (a peu, en bicicleta i bus) i oferiria un aparcament segur i vigilat per a les bicicletes.

L'Incompliment del Pla d'Emergències al Centre Cívic.

El Pla d’Emergència (PE) i/o el Pla d’Autoprotecció (PAU) són instruments que garanteixen la seguretat dels usuaris i de les infraestructures d’un equipament públic o privat. Aquests permeten la planificació del manteniment dels edificis i dels equips a fi d’assegurar la seva màxima durabilitat i adequació a les tasques que tenen assignades.   El PE i/o PAU també adopten les mesures de seguretat i salut en el treball que siguin preceptives. En el cas del PAU inclou també un protocol d’evacuació dels edificis que obliga el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures; i també en la posterior modificació del decret 30/2015, de 3 de març.   Primer.- L’Avaluació de Riscos Laborals de la qual se’n deriva el Pla d’Emergència (PE) i  altres requisits s’haurien d’haver elaborat abans de la posada en funcionament de l’equipament, al setembre de 2014, independentment de l’obligatorietat de disposar d’un PAU. La normativa també indica que cal comunicar i elaborar des de l’inici de l’activitat el pla d’autoprotecció corresponent, d’acord amb el contingut que s’estableix en aquest Decret i en els seus annexos, el qual haurà d’estar implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla.   Aquesta implantació, junt amb el manteniment del Pla, hauria d’haver comportat entre d’altres: L’Avaluació de Riscos Laborals del personal. La formació al personal que treballa en les activitats del Centre Cívic. La informació a les persones usuàries de l’activitat sobre el risc i les mesures d’autoprotecció. La realització i la comunicació de simulacres. La coordinació de les diverses activitats empresarials que es desenvolupen dins l’equipament.     Segon.- Creiem que és una greu irresponsabilitat de l’Alcaldia i de l’Equip de Govern que a dia d’avui encara no estigui ni tan sols elaborat el PE/PAU de l’equipament públic cultural més important i de gran concurrència del nostre municipi.

El nou Butlletí Digital, L'Ateneu de Begues

Ja podeu llegir L'Ateneu, el Butlletí Digital que parlar de l'actualitat política i social beguetanes. Hi podràs trobar els articles política municipal a l'Ajuntament de Begues, les opinions republicanes i entrevistes d'actualitat. Si voleu rebre'l al vostre correu electrònic ompliu la butlleta d'amic o amiga. Podeu llegir-lo aquí

Rebaixa IBI

Per uns impostos, taxes i preus públics justos i socials.

L'Ajuntament de Begues ha aprovat inicialment les ordenances fiscals 2016 i aquestes recullen el prec d’ERC fet al Ple de novembre de 2014 on instavem a la Direcció General del Cadastre a fer una regulació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) amb efectes en el calendari fiscal 2016, sense que això signifiqués una nova revisió cadastral completa.   N’estem satisfets perquè això significarà menys pressió fiscal a les famílies propietàries d’aquest béns, però creiem que això no és suficient. També exigim que el calendari fiscal 2016 contempli el pagament de l’IBI fraccionat en 4 rebuts anuals i sense cap tipus d’interès afegit per tal de facilitar el seu pagament.   Per altra banda, també reclamem un canvi en la taxa del Servei d’Àpats de la Gent Gran al Centre Cívic. Cal una profunda reflexió sobre el tipus de servei que s’està oferint perquè ja no té una clara vocació de menjador social destinat a persones amb dificultats ecònomiques amb pensions baixes sinó que és un servei de restarurant per a prejubilats i jubilats independentment de la seva condició socioeconòmica.   És per això que ERC proposem quatre nous preus públics pel menú setmanal:   Menú gratuït per a persones amb risc d’exclusió social prèvia valoració del Serveis Socials municipal.   Menú 50% per a persones amb pensió  no contributiva (prestacions econòmiques reconegudes que es troben en una situació de necessitat de protecció, segons els termes establerts legalment, i que no tenen prou recursos).   Menú 75% per persones amb pensió contributiva (prestacions econòmiques supeditades a una relació prèvia amb la Seguretat Social, amb un període mínim de cotització i  que compleixen uns requisits previs). Menú 100% per a qualsevol persona que no tingui el carnet de L’Espai Nou de la Gent Gran.

Queixa davant el Sindic de Greuges

Esquerra Republicana sempre en defensa dels interessos públics.

La setmana passada, en Jaume Olivella, regidor i portaveu del grup municipal ERC Begues i en Ramon Guasch, regidor i portaveu del grup EB-ICV han presentat una queixa formal a la seu del Síndic de Greuges de Barcelona per considerar que l'acord adoptat en el darrer Ple de l'Ajuntament de Begues sobre el passatge entre el Carrer Major i Àngel Guimerà és lesiu pels interessos de l'Ajuntament amb indicis de malversació de fons públics. És per això que ambós grups municipals han demanat la intervenció del Síndic de Greuges per tal que determini la vericitat dels fets. Recordem que ERC sempre ha defensat en tot moment que el passatge romangui obert, però sense perjudicar els interessos de l'Ajuntament, dels veïns i veïnes i dels comerciants de la zona a través d'un acord just i equitatiu amb el propietari del passatge. Documents: - Intervenció d'Esquerra Republicana durant el Ple Municipal: debat Passatge carrer Major, 42

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN MUNICIPAL

PLE EXTRAORDINÀRI SOBRE EL CARTIPÀS DE LA NOVA LEGISLATURA 2015-2019

El Grup Municipal d’ERC Begues ha expressat el seu desacord en la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local i l’Alcaldia durant el Ple municipal extraordinari que ha tingut lloc aquest dijous. Pels republicans aquesta decisió (aprovada amb els únics vots a favor dels socis de govern, el tripartit CiU, GdB i TxB) incrementarà la manca de transparència i la centralització del poder en el nou Ajuntament, ja que buidarà de competències el Ple municipal en benefici de la Junta de govern i en detriment de la ciutadania.   El portaveu d’ERC Begues, Jaume Olivella, ha argumentat que “les delegacions de les competències del Ple municipal, que és el principal òrgan de representació de la ciutadania, cap a la Junta de Govern local són intents de sostreure del debat i del control polític l'exercici de les competències afectades. No hi estem d’acord perquè estem en contra de buidar de competències del Ple ja que això dificultarà encara més la transparència necessària i centralitzarà més el poder”.   D’altra banda, el Ple d’ahir també va determinar les retribucions dels càrrecs electes, de les dietes per assistència a òrgans col·legiats i les assignacions als grups municipals. ERC va votar en contra en aquest punt davant la desproporció entre la valoració econòmiques assistències al Ple municipal (180 €/bimensulas), màxim òrgan representatiu, i la Comissió de Govern (279 €/setmanal) i la Junta de Govern (279 €/bimensual).   Olivella ha explicat així el vot en contra: “Estem d’acord en que els polítics han de cobrar per la feina feta, però estem en desacord en l’anivellament compensatori que ha plantejat l’equip de govern, absolutament desproporcionat entre el Ple municipal i les Comissions de Govern o les Juntes de Govern ”.   Aquest anivellament, segons l'Alcadia, ve donat per haver de dotar un sou adient a un dels regidors i que el cobra a base de dietes compensatòries.

Al servei del poble de Begues

El peix ja estava venut abans de començar.

Volem deixar ben clar que la voluntat de l'assemblea de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC Begues) era la d'entrar a formar part del govern municipal per la legislatura 2015-2019, tot i entenent que aquest era el desig d'una gran part del nostre poble. Però no ho volíem fer a qualsevol preu. Vàrem fer propostes per millorar l’estil de governança, la transparència municipal, els eixos programàtics i organitzatius municipals de les quals no hem rebut resposta i respecte les quals mai ens van donar l’opció de començar a negociar.  El partit que tenia la força democràtica i la responsabilitat de triar era Convergència i Unió (CiU Begues). I ho ha fet. Ha preferit un govern de continuïtat. Ha triat uns socis menys exigents que nosaltres i que aparentment els garantirà una governança mesella. Ho respectem. Nosaltres hauríem preferit un altre tipus de govern, però tenim la força que tenim, la que la gent ens ha volgut donar a les urnes, i no hem pogut fer res més. També volem deixar palès que ERC Begues ha prioritzat la voluntat de defensar uns valors i uns principis per davant d'interessos personals. Dit d'una manera més col·loquial, abans la nostra manera de ser que una poltrona. En qualsevol cas, volem que quedi ben clar que la nostra voluntat és la de continuar treballant des de l'oposició per vetllar pels interessos col·lectius dels beguetans i les beguetanes, fent la necessària tasca de control al govern tripartit de Convergència i Unió (CiU), Tot per Begues (TxB) i Gent de Begues (GdB-CP). I també donant suport al govern quan creiem oportú o votant de "manera diferenciada" quan convingui. Tammateix, com sempre hem fet, treballarem per construir un nou país que possibiliti la constitució de la nova República Catalana. Per tot això, entenem que pensar i opinar és el fonament per garantir el respecte a la diversitat, a la pluralitat i a la democràcia. I no sempre estarem encertats. A voltes ens equivocarem i tanmateix, acceptarem les crítiques constructives.

Més transparència pels nous ajuntaments

Constitució del nou ajuntament.

El proper dissabte 13 de juny a l’Ajuntament de Begues a les 12:00 hores es durà a terme la Constitució del nou ajuntament per la legislatura 2015-2019.   Com ja és sabut, Esquerra Republicana vam esdevenir segona força política i vam obtenir 559 vots que significa el 18,68% dels vots emesos. Segons la LLei d’Hondt, ens corresponen 2 regidors com a representants municipals, en Jaume Olivella i en Josep Atsuara, que prendran possessió per promoure i garantir un poble independentista, republicà, cohesionat, emprenedor i sostenible.   Els dos regidors republicans presidiran la mesa d’edat que serà l’encarregada de constituir el nou consistori ja que en Josep és el regidor de més edat (64 anys) i en Jaume el més jove (38 anys).   Pel que fa a la formació del nou Equip de Govern municipal, responsabilitat de la futura alcaldessa Mercè Esteve del partit CiU, que ha obtingut majoria simple dins el consistori, cal destacar el següent:   A petició del grup municipal de CiU s’han mantingut dues reunions (dijous 4 i dilluns 8 de juny).   En la primera reunió Esquerra Republicana vam aportar la documentació que creiem necessària per iniciar les reunions de treball:   Proposta de raó de ser d’un possible pacte. Proposta de modernització organitzativa de les regidories per àrees. Proposta d’aplicació de la llei de transparència i manual del bon govern municipal. Acompliment dels requisits estratègics en referència a les polítiques culturals i turístiques del municipi. Punts bàsics programàtics d’ERC Begues de les passades eleccions municipals 24-M.   Per part del grup de CiU van presentar els següents requisits i reflexions:   Compromís amb el procés nacional. Possible composició de l’Equip de Govern: A) governar amb majoria simple amb 5 regidors de CiU. B) CiU 5 + ERC 2. C) CiU 5 + ERC 2 + una altra força política a determinar 1. La distribució de les regidories les seleccionaria CiU.