Begues

Notícia

Sobre el passat Ple de juliol a l’Ajuntament de Begues i el debat sobre la creació del/la Cap de gabinet d’alcaldia.

Sobre el darrer Ple i el nou Cap de gabinet d'Alcaldia
Sobre el darrer Ple i el nou Cap de gabinet d'Alcaldia
L’Alcaldessa de Begues i el seu Equip de Govern ha decidit que cal contractar amb els recursos públics de tots els beguetans i les beguetanes un/a CAP DE GABINET D’ALCALDIA per tal d’assistir-la en diversos temes municipals com ara l’agenda política municipal, la supervisió de tota la política de comunicació, d’imatge i de protocol municipal; el seguiment de les tasques de totes les regidories municipals; dirigir i gestionar el personal de l’ajuntament que depenen directa i indirectament d’alcaldia; i fins i tot assistirà al Ple Municipal i a les reunions de direcció com a representant dels temes d'Alcaldia.

És per tot això que ja en la reunió prèvia al Ple vam demanar que es retirés de l’ordre del dia perquè, segons el nostre entendre, era i és un greu error polític i organitzatiu que tindrà conseqüències econòmiques i funcionals per a l’Ajuntament de Begues.

En primer lloc, constatem que l’Ajuntament no hauria de redistribuir les despeses municipals per incorporar d’aquest lloc de treball directiu perquè té suficients regidores i regidors polítics a dedicació exclusiva i parcial, a més de la dedicació exclusiva de l'Alcaldessa, per fer front a la gestió del dia dia.

En segon lloc, un municipi de les nostres característiques no necessita un lloc de treball com aquest. Aquests càrrecs són necessaris quan es dona un volum gran de gestió municipal. Tot i que Begues té una activitat social, econòmica i cultural elevades, un municipi de només 7.000 habitants no necessita aquesta figura marcadament política que tindria un cost de 44.715,86 euros anuals.

En tercer lloc, malgrat la situació d’excepcionalitat marcada per la pandèmia de la Covid, aquesta no justifica, tal com van argumentar al Ple,  aquesta nova creació de lloc de treball. Estem convençuts que per donar un bon servei a la ciutadania beguetana cal millorar els serveis d’atenció directa a la ciutadania amb noves contractacions, com per exemple en l’àmbit dels Serveis Socials, els Serveis Esportius o l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, entre d’altres. I reiterem que és inadequat assistir a l’Alcaldessa amb aquesta figura de càrrec de confiança marcadament política i que gira entorn de la promoció de la seva funció com a alcaldessa.

En quart lloc, actualment l’Alcaldia ja gaudeix d’una funcionària administrativa a temps complet que fa funcions de Secretària d’Alcaldia i protocol. I també gaudeix d’un equip de comunicació que dirigeix el servei Alcaldia Oberta que té un cost de 9.900 euros anuals i que està reflectida en el pressupost de despeses municipal amb la partida del pressupost de despeses ordinàries anomenada Serveis Institucionals.

Tot això és el que vam exposar en el passat Ple municipal el 22 de juliol. En resposta a les nostres argumentacions vam rebre tot un reguitzell de respostes mal educades, amb retrets personals i completament forasenyades de l’equip de govern municipal que ens van obligar a decidir, per dignitat a la institució que representem, marxar del Ple municipal en el darrer punt de l’ordre del dia per denunciar una actitud, un llenguatge i un comportament que són impropis dels càrrecs electes.  

Tanmateix, esperem que la ciutadania pugui escoltar i visualitzar a través de la gravació oficial del darrer Ple sense esperar gairebé un mes tal com va passar amb la videoacta del darrer Ple del mes de juny. 

Tal i com vam expressar en el comunicat conjunt dels grups que no formem part de l’equip de govern, sense respecte a les persones i a la institució que representem, no es pot fer política. Per això demanem una rectificació pública per part de l’Alcaldessa-Presidenta tant en relació amb la creació d’aquesta figura de Cap de Gabinet com en el tracte rebut en els darrers plens que serveixi de punt d’inflexió en la relació amb la resta de grups polítics i representants de la ciutadania.