Begues

Notícia

Fiscalitat progressiva en paper mullat i ordenances imposades.

Reculada de la fiscalitat progressiva, justa i equitativa a Begues (Baix Llobregat)
Reculada de la fiscalitat progressiva, justa i equitativa a Begues (Baix Llobregat)
Ara fa un any els grups municipals d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya vam signar un acord per aprovar les ordenances fiscals 2020 per:

- Realitzar l’Estudi de Rendibilitat Social per tal d'implementar la fiscalitat progressiva.
- Realitzar reglaments específics per a subvencionar i ajudar econòmicament les famílies i col·lectius d’especial protecció com persones vídues i famílies monoparentals en el marc de la llei d’hisendes locals.
- Elaborar un estudi per establir una nova ordenança per aplicar un recàrrec del 50% en la quota de l’IBI als habitatges buits de caràcter residencials que es trobin desocupats sense causa justificada durant més de 2 anys, entre d’altres.

Lamentem profundament que l’Alcaldessa i l’actual equip de govern no hagi complert la seva paraula amb els compromisos polítics que vam signar el 17 d’octubre del 2019.

També lamentem que durant l'elaboració de les ordenances fiscals 2021 ignoressin als grups que no formem part del govern i presentessin de forma unilateral una proposta d’impostos i taxes municipals amb fortes pujades (6’25%) de la quota líquida de l’impost de béns i immobles (IBI), la reducció d’un 10% de la bonificació de l’impost de transmissions (plusvàlues) i l’increment de diverses taxes com la gestió de residus (7’5%), el clavegueram (9’5%) o els guals de vehicles privats (19’9%), molt per sobre de Índex de Preus de Consum (IPC) en un context social, econòmic i sanitari com el que estem vivint.

I en darrer lloc lamentem que es desatengués la nostra proposta de crear una nova l'ordenança de promoció d'instal·lacions fotovoltaiques que suposaven mesures de promoció de les energies solars autogenerades com a clau per a un autèntic canvi cap la transició energètica.

En un context com l’actual, cal un canvi de rumb de l’equip municipal!