Begues

Notícia

SOBRE EL PRESSUPOST 2021 I EL NOU GOVERN MUNICIPAL BEGUETÀ DE MAJORIA SIMPLE

Pressupost Municipal 2021: cal un pressupost més social, just i equitatiu!
Pressupost Municipal 2021: cal un pressupost més social, just i equitatiu!
El passat 23 de desembre de 2020 el ple de l'Ajuntament de Begues va aprovar inicialment el Pressupost Municipal 2021, i hi destaquem el següent:

És un pressupost municipal:

1- Fet d'esquenes als grups polítics municipals: sense voluntat d'acord, pacte i negociació per part de l’Alcaldia.

2- Sense participació ciutadana: tot i ser un pressupost expansiu, les prioritats d'inversió no han estat consensuades amb un procés participatiu de la ciutadania.

3- Continuen les altes despeses en publicitat institucional: cal austeritat i destinar aquests diners a projectes socials.

4- Es pressuposta un/a cap de gabinet d'alcaldia per assistir a l'alcaldessa: més de 55 Mil € anuals que haurien d'anar a contractació de personal (agents cívics, educadores de carrer...).

Per això hi votem en contra i presentarem observacions, al-legacions i suggeriments de millora. Perquè ens cal un pressupost més social, just i equitatiu!

D’altra banda destaquem la nova composició de majoria simple del govern, formada només pel grup municipal de JuntsxCat, gràcies a la reclamació conjunta de la resta de grups municipals per fer complir la legalitat i la dignitat política del consistori. 

Així, s’ha donat compliment a la sentència del TS sobre el transfuguisme, on s’indica que les persones candidates que es van presentar en una llista electoral, com és el cas de la regidora no adscrita Marta Roig, i que després abandonen el grup tot donant suport al grup majoritari del govern municipal, no poden tenir millores econòmiques (retribucions per assistències o sous) ni polítiques (delegacions de competències o carteres) perquè desvirtua i deslegitima el resultat electoral democràtic de les eleccions municipals.

Per això insistim a demanar-li la renúncia a l’acta de regidora perquè el nostre grup municipal disposi dels 3 regidors i així defensar el programa electoral avalat per la gent que ens van confiar el seu vot.

Mereixem un govern estable, de mà estesa, consens polític i majoria àmplia, que compti amb la ciutadania per fer front als reptes de futur.