Begues

Notícia

REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA MOLT ALTA TENSIÓ MAT VALMUEL-BEGUES

El BOE del passat 28 de juliol, publicava el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, del projecte línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) “Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel-CS Promotores Begues”, un macroprojecte energètic amb diverses centrals eòliques i solars situades a Terol (un parc solar fotovoltaic i quatre parcs eòlics amb 32 aerogeneradors) que inclou una nova línia de MAT que creuarà el sud de Catalunya, des de Batea fins a la subestació del Montau a Begues.

La MAT, que tindria 180 quilòmetres només a Terres de l’Ebre, Tarragona i Penedès, travessa vuit comarques catalanes, afectan de manera directa a quaranta municipis.

Tot i l’origen renovable de l’energia produïda, s’empara en un model de producció i distribució d’energia de grans oligopolis, donant continuïtat a l’actual estructura del mercat elèctric i les disfuncions que genera en el cost de l’energia.

Es un projecte de producció d’energia allunyada dels centres de consum, generant emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport, menystenint  els diferents Catàlegs del Paisatge i espais naturals protegits del PEIN, àrees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000; i que en cap cas, dóna resposta als reptes contra el canvi climàtic ni als principis de l’Agenda 2030. 

ERC defensem un model energètic que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, de km 0, l’eficiència energètica, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure d’oligopolis, amb uns preus justos i amb un paper central de la ciutadania, com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia.

No volem cap més projecte de producció o distribució d’energia fets d’esquena al territori!
 

  • Presentació conjunta de les al·legacions a la línia privada de molt alta tensió MAT.