Begues

Notícia

CAL PROTEGIR I CONSERVAR LES VINYES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT

Parcel·la municipal de conrreu de vinyes en cordó: mosaic paisagístic a protegir.
Parcel·la municipal de conrreu de vinyes en cordó: mosaic paisagístic a protegir.
El 2 d'octubre de 2020 l’Ajuntament de Begues feia efectiva la compra de la parcel·la nord propera a la Zona Esportiva per un import de 133.000 euros. Es tracta d'una àrea de 6.761 metres quadrats, gairebé rectangular, paral·lela a la piscina municipal, i que forma part d'una parcel·la de conreu de vinyes en cordó en un Hàbitat Natural d'Interès Comunitari (83D Directiva 97/62/UE)  llindant amb la xarxa d'espais Natura 2000 de l’Unió Europea. 

Per Esquerra Republicana de Catalunya, tal i com vam exposar en el programa electoral 2019, en el capítol d’Urbanisme i Territori, ordenat i equilibrat vam exposar que és indispensable que l’Ajuntament de Begues vetlli per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. I també deiem que el planejament urbanístic de Begues ha de protegir els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren la continuïtat.

Actualment aquesta parcel·la està qualificada de terreny urbanitzable no programat en el vigent Pla general d’ordenació urbanística de Begues.

És per això que l’ajuntament ha de protegir l’esmentat terreny municipal considerat un Hàbitat Natural d’Interès Comunitari tot conservant les vinyes de cordó que són un element fonamental del patrimoni agrícola, natural i paisatgístic del nostre poble dins del Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de Begues (Baix Llobregat) que es troba en exposició pública fins el 14 d’abril de 2022.

I també cal estudiï la possibilitat d’incloure aquest espai agrari dins d’un projecte educatiu que difongui el coneixement de l’agricultura de proximitat i la tradició vitivinícola del poble de Begues. 

El futur és a les nostres mans: cal protegir les vinyes, patrimoni natural i paisatgístic de Begues!