Begues

Notícia

EL PERQUÈ D'UN NO

El passat dimecres 30 de juliol es va celebrar el Ple municipal ordinari on es va debatre el punt de l’ordre del dia Acord sobre l’acceptació sense reserves dels estatuts de l’associació Cittaslow - Xarxa de municipis per la qualitat de vida. El vot del grup municipal d’ERC Begues va ser en contra d’aquesta adhesió sense reserves.

A continuació podeu llegir íntegrament la intervenció del regidor Jaume Olivella.
 
ARGUMENTARI DEL PERQUÈ NO PODEM DONAR SUPORT A L’ACCEPTACIÓ SENSE RESERVES DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CITTASLOW
 
El passat divendres 25 de juliol la secció local d’ERC Begues va fer una reunió per valorar els punts de l’ordre del dia del ple municipal del mes de juliol. En referència al punt número nou de l’ordre del dia Acord sobre l’acceptació dels estatuts de l’associació Cittaslow - Xarxa de municipis per la qualitat de vida, per unanimitat, es va arribar a la conclusió de votar-hi en contra.
 
Després d’una lectura detallada dels estatuts i d’avaluar la informació elaborada per sol·licitar l’ingrés a l’associació, sincerament creiem que els arguments són clarament insuficients i que el fet d’adherir-nos a aquesta associació no ens aportarà cap valor afegit al municipi, ans el contrari.
 
A continuació descriurem els perquès de la nostra decisió:
 
Primer.- A ERC Begues sempre hem cregut que la certificació que ens hauria de validar com a membre de la xarxa de municipis era un procés rigorós basat en la verificació del compliment dels requisits d’excel·lència que exigeix l’associació Cittaslow en els seus estatuts. Aquest procés de validació hauria d’emetre informes amb registres i verificacions per part d’agents tercers independents, i no pas un llistat orientatiu dels compliments dels requisits per part dels tècnics municipals de l’Ajuntament de Begues.
 
Segon.- A ERC Begues sempre hem cregut que l’Ajuntament de Begues seria avaluat per una auditora o especialista equivalent que la mateixa Junta directiva de l’associació Cittaslow designés. Segons la informació comunicada en Consell de Govern, aquest fet no és així. És a dir, serien els mateixos membres de la junta directiva de l’associació, que són càrrecs polítics, els qui donarien el vistiplau i certificarien si es compleixen o no els requisits d’excel·lència exigits.
 
Tercer.- Del fet anteriorment exposat arribem a la conclusió que el segell d’aquesta associació és una marca turística o marca publicitària, però en cap cas és un reconeixement  de distinció de qualitat sobre la gestió mediambiental. Com a marca de reclam turística pot tenir el seu ús, però el que no pot garantir-nos és un procés de distinció de qualitat o d’excel·lència sense un sistema auditat amb el màxim rigor. És per això que ERC Begues discrepa d’aquesta adhesió sense reserves a aquesta associació.
 
Quart.- Pel que fa als costos econòmics i quotes d’associats també són més que discutibles. Cal abonar uns 600 euros per formalitzar la sol·licitud d’adhesió. Aquests costos són a fons perdut.  
Tanmateix, un cop el municipi és admès cal que aboni  la quota anual estatal de 1500 euros i també cal que aboni  la quota anual internacional de la qual es desconeix el seu import. Així doncs entenem que tenim uns costos massa elevats per poder fer ús oficial de la marca Cittaslow, de la seva imatge gràfica registrada del cargol, i que a més a més es consoliden en els futurs exercicis pressupostaris de despeses ordinàries municipals. En tot cas, aquestes despeses es justificarien si ens aportessin un reconeixement de qualitat oficial, auditat i validat per una tercera part independent; però aquest no és el cas.
 
Cinquè.- També volem manifestar que estem a favor del procés de participació ciutadana endegat per l’Ajuntament de Begues que cerca un poble amb una millor qualitat de vida, més sostenible territorialment i mediambientalment. I en concret donem tot el nostre suport als diversos grups de treball constituïts per ciutadans i ciutadanes de Begues que hi participen de forma altruista i voluntària. Així, doncs, la nostra negativa és estrictament per a adherir-nos a aquesta associació. És a dir, una cosa no treu l’altra.
 
Sisè.- En el programa d’actuació de l’equip de govern de 2012-2015 els grups signants de l’equip de govern, entre ells ERC Begues, ens comprometíem a Iniciar els processos per entrar a la xarxa de municipis Cittaslow que implicarà que el nostre municipi complirà amb criteris de sostenibilitat, singularitat, qualitat urbanística, qualitat de vida i equilibri responsable entre comunitat i entorn. En el moment que ERC Begues ha avaluat amb profunditat el procés d’adhesió ens hem adonat de la manca de rigor del procés i també de la manca de representativitat d’aquesta associació. A tall d’exemple podem observar que només 2 municipis d’un total de 947 municipis a Catalunya hi estan adherits (Begur i Pals, des de l’any 2009). A nivell mundial n’hi estan adherits només 189.
 
Setè.- Sota el nostre punt de vista interpretem que aquesta adhesió no és bona pels interessos del municipi. Si que és veritat que vàrem comprometre’ns a iniciar el procés per entrar a la xarxa de Cittaslow l’any 2012, i fins a dia d’avui així ho hem fet perquè crèiem en la rigorositat del procés; però quan hem tingut tota la informació i hem avaluat el seu contingut, just abans de fer aquest  transcendental pas d’acceptar els estatuts de l’associació, hem cregut que era el nostre deure d’explicar a la ciutadania de Begues els perquès de la retirada del nostre suport en aquest punt de l’ordre del dia del ple municipal.
 
Tanmateix, volem fer uns aclariments en referència a algunes intervencions que es van fer en el Ple i volem manifestar el següent:
 
1. Subscrivim i compartim els principis de Cittaslow, però no compartim la manca de rigor en el procés de validació per ser reconeguts amb el distintiu d’aquesta associació.
 
2. La nostra voluntat ha estat la d’expressar públicament els nostres dubtes, més que raonables, sobre l’acceptació sense reserves d’aquesta associació i en cap cas desprestigiar el programa d’un altre partit polític, però creiem que és indispensable que la ciutadania conegui i reflexioni entorn a la realitat de l’associació.
 
3. Durant el debat del plenari, la regidora de Participació Ciutadana i Turisme va voler significar la rellevància de l’associació a nivell internacional i la dificultat de poder accedir al suposat segell d’excel·lència quan en la realitat és tot el contrari. Els fets demostren que el món municipalista no ha donat suport a aquesta associació. El nombre d’associats a Cittaslow és molt baix en comparació amb d’altres registres o distintius de qualitat internacionals. En concret a Catalunya només hi ha dos municipis, Pals i Begur, i la resta de l’Estat espanyol només quatre des del mateix 2009, any de la seva fundació.
 
4. Per tot l’exposat anteriorment, continuem pensant que la incorporació a l’associació no aporta cap valor afegit al municipi.