Begues

Notícia

Els grups de l'oposició instem a celebrar un Ple Extraordinari sobre l'incompliment del Pla d'Emergències del Centre Cívic.

Infografies

El Pla d’Emergència (PE) i/o el Pla d’Autoprotecció (PAU) són instruments que garanteixen la seguretat dels usuaris i de les infraestructures d’un equipament públic o privat. Aquests permeten la planificació del manteniment dels edificis i dels equips a fi d’assegurar la seva màxima durabilitat i adequació a les tasques que tenen assignades.

 

El PE i/o PAU també adopten les mesures de seguretat i salut en el treball que siguin preceptives. En el cas del PAU inclou també un protocol d’evacuació dels edificis que obliga el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures; i també en la posterior modificació del decret 30/2015, de 3 de març.

 

Primer.- L’Avaluació de Riscos Laborals de la qual se’n deriva el Pla d’Emergència (PE) i  altres requisits s’haurien d’haver elaborat abans de la posada en funcionament de l’equipament, al setembre de 2014, independentment de l’obligatorietat de disposar d’un PAU. La normativa també indica que cal comunicar i elaborar des de l’inici de l’activitat el pla d’autoprotecció corresponent, d’acord amb el contingut que s’estableix en aquest Decret i en els seus annexos, el qual haurà d’estar implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla.

 

Aquesta implantació, junt amb el manteniment del Pla, hauria d’haver comportat entre d’altres:

  • L’Avaluació de Riscos Laborals del personal.

  • La formació al personal que treballa en les activitats del Centre Cívic.

  • La informació a les persones usuàries de l’activitat sobre el risc i les mesures d’autoprotecció.

  • La realització i la comunicació de simulacres.

  • La coordinació de les diverses activitats empresarials que es desenvolupen dins l’equipament.
     

 

Segon.- Creiem que és una greu irresponsabilitat de l’Alcaldia i de l’Equip de Govern que a dia d’avui encara no estigui ni tan sols elaborat el PE/PAU de l’equipament públic cultural més important i de gran concurrència del nostre municipi. És molt rellevant que l’Ajuntament de Begues com a administració pública local que té l’obligació de vetllar pel compliment de les mesures de seguretat arreu del municipi, sigui el primer que no compleix el decrets esmentats.

 

Tercer.-  Caldria debatre sobre l’estat del document del Pla de Gestió del Centre Cívic que hauria de constar d’un Manual de Procediments; un Pla de Viabilitat; un Pla de Desenvolupament; un Pla de Màrqueting i Comunicació; un Pla de Seguretat (accessos, controls i PE i/o PAU); un Pla de Manteniment dels edificis i equips; un Inventari de béns i equips; uns Sistemes de participació i avaluació, Memòries i justificacions; i uns mètodes d’avaluació de les activitats.

 

Per tot això:


Demanem que es debati en sessió plenaria extraordinària per tal de cercar la solució urgent a la situació actual amb la redacció, la comunicació i la implantació del PE/PAU del Centre Cívic per tal d’evitar possibles perjudicis a l’Ajuntament de Begues i al poble; tot recordant les responsabilitats polítiques, civils i penals per part de l’Alcaldia i de l’Equip de Govern que es podrien derivar d’un incident i/o accident no desitjat que es pogués produir.


Podeu llegir el document conjunt dels grups municipals de l'oposició AQUÍ

Podeu llegir l'article del grup Municipal ERC Begues a la darrera Revista de l'Ajuntament de Begues AQUÍ