Begues

Notícia

I necessitem una xarxa ciclable de qualitat.

  • Imatge d'una estació de BiciBox. Begues també en té dret!
  • Mòduls per aixoplugar les bicicletes de 7 i de 14

Les actuals obres de reurbanització del Camí Ral són un gran projecte de poble que vol potenciar aquest tram com a eix vertebrador de Begues amb una millora de la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat, especialment per a vianants i bicicletes. Les obres van càrrec de la Diputació de Barcelona i tenen un pressupost de 2,28 MEUR. El projecte contempla adaptar la travessera al seu paper urbà, convertint-la en un carrer de sentit únic d'accés al centre urbà, introduint-hi voreres i un carril bici de dues direccions.
 

Celebrem aquest nou carril bici, però ara cal apostar per l’ús quotidià de la bicicleta i per això cal adaptar i senyalitzar els carrers, i millorar el manteniment de la xarxa ciclable de tot el municipi que ha quedat abandonada com ara l’accés a la zona esportiva (carrer Nord).

ERC apostem per la mobilitat sostenible i intermodal (a peu, en bicicleta, en bus i en cotxe com a darrera alternativa). I és per això que reclamem que l’Ajuntament sol·liciti amb urgència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) el servei de BiciBox: la xarxa pública i gratuïta d’aparcaments segurs per bicis privades que es troba distribuïda pels diferents municipis de per tal que tothom pugui fer ús del servei de la forma més pràctica i segura possible.

L'Ajuntament de Begues forma part de l'ÀMB i té el dret a rebre aquest tipus de servei de forma gratuïta. Només cal tenir la voluntat política per sol·licitar-ho a l'Àrea de Mobilitat d'aquest organisme i prioritzar les polítiques de mobilitat sostenible.

El BiciBox ens permetria utilitzar la bicicleta particular en els desplaçaments per Begues amb la tranquil·litat de disposar d’un aparcament protegit i segur. I per als usuaris del Bus L-902 que viuen lluny de les parades podrien desplaçar-se fins a aquestes, deixar la bicicleta i pujar al bus de forma còmode, ràpida i segura.

Segons els nostres càlculs, amb dues estacions de Bicibox a prop del Centre Cívic fomentararia l’ús quotidià de la bicicleta com a mitjà, garantiria una òptima intermodalitat (a peu, en bicicleta i bus) i oferiria un aparcament segur i vigilat per a les bicicletes.

Per més informació del funcionament del BiciBox consulta aquí.

També podeu consultar el mapa de la xarxa ciclable de la zona sud de l'ÀMB premén aquí.