Begues

Notícia

L'Ampliació de la pedrera d'Olesa.

  • Imatge 1: Línia 220 Kv Penedès-Viladecans tal i com és a l'actualitat. Elaboració pròpia. Font: ICGC
  • Imatge 2: Traçat del by pass que es preveu realitzar als Casals en comparació amb l'actual línia de 220 Kv Penedès-Viladecans. Elaboració pròpia. Font: Red Eléctrica de España
  • Imatge 3: Proposta elaborada per ERC Begues pel desplaçament del traç de la línia de 220 Kv Penedès-Viladecans, en comparació amb el traçat actual. Elaboració pròpia
Aquestes últimes setmanes s’ha posat de nou sobre la taula la possible solució definitiva de la línia elèctrica aèria a 220Kv Penedès-Viladecans al seu pas pel nucli urbà de Begues. Aquesta línia, travessa de llevant a ponent i de forma molt visible el nostre terme municipal i es fa més evident als trams del nucli urbà consolidat per l’Avinguda Mediterrània, afectant els barris de Begues Parc, Santa Eulàlia i Bon Solei. El traçat aeri dins del nostre terme municipal té uns 7,5 Km de recorregut i la part que afecta de forma discontinua el nucli urbà consolidat és d’uns 1,5 Km (vegeu Imatge núm.1).

Des de l’any 2006, en el qual es va iniciar el debat pel possible desplaçament puntual de la línia, s’han tramitat i divulgat diversos documents tècnics i urbanístics que intentaven donar resposta global a un dels problemes que tenim  plantejats al nostre territori municipal. Malgrat tot, fins a data d’avui, i per diversos motius, cap d’aquests projectes han reeixit ja sigui el desplaçament pel sól no urbanitzable o el soterrament pel nucli urbà.
 
Ha estat a principis d’aquest any 2016 que l’empresa que gestiona la pedrera d’Olesa de Bonesvalls (Ciaries S.A.) a la zona dels Casals ha demanat un desplaçament d’aquesta línia per tal d’ampliar la seva activitat extractiva pel costat nord. El tràmit administratiu va ser favorable i ja té permís per fer el desplaçament puntual d’un tram de 1,4 Km d’aquesta línia aèria. La proposta de desplaçament, tipus by pass, provoca una nou traçat no lineal de 1,7 Km. És a dir, el traçat actual s’incrementa fent una marrada d’uns nous 300 m de recorregut (vegeu Imatge núm.2).

Aquest desplaçament de la línia aèria a la pedrera del poble del costat i a tocar del nostre terme municipal creiem que ha estat la raó principal per la qual s’ha posat de nou el tema sobre la taula i s’ha visualitzat una possible solució global al desplaçament de tota la línia d’alta tensió que creua el nostre municipi. La nostra proposta seria desplaçar-la cap el nord del terme municipal enllaçant-la amb el Punt Sud (Sub Estació Begues, prop del cim del Montau) sense afectar àrees d’interès natural ni la plana de l’Alzina.

Amb la informació que disposem, desprès del treball de recerca efectuat i amb la documentació a la qual hem tingut accés, proposem un possible nou traçat que s’adjunta a la imatge núm. 3. Amb aquesta proposta s’aprofitarien millor, bé per compactació o bé per traçat en paral·lel, bona part dels traçats elèctrics actualment existents al territori. Aquesta última proposta de traçat seria l’opció més apropiada per ser divulgada i exposada a una consulta popular, en cas que tingués el vist-i-plau dels informes tècnics corresponents.
 
Annex:  Com a complement gràfic del tema exposat, s’adjunta un plànol de la documentació aprovada per fer el by pass de la pedrera dels Casals. Aquí es pot observar amb molta claredat que Red Eléctrica de España preveu desplaçar al línia Penedès–Viladecans i portar-la fins al punt sud (vegeu imatge núm.4).

Jordi Dolz.
Secretari de Política Municipal
ERC Begues