Begues

Notícia

Taxes i impostos públics justos, equitatius i socials.

  • Necessitem impostos i taxes justes, equitatives i socials.
Al·legacions, observacions i suggeriments a la Ordenança fiscals per l’any 2018

El grup municipal Esquerra Republicana Begues presentem propostes de bonificaccions, subvencions i ajuts per a famílies nombroses, monoparentals en l’impost número 1 (IBI); una petició de modificació del calendari fiscal pel que fa a la inclusió d’un quart fraccionament d’aquest impost; una bonificació del 75% dels vehícles elèctrics en  l’impost núm. 3 de vehícles de tracció mecànica  (IIVTM) i la creació de la nova taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal basada en la tarificació social que substituiria els actuals preus públics.