Begues

Notícia

Més i millor transport públic a Begues: l’Exprés.cat

  • Foto inauguració servei Exprés.cat Torrelles-Sant Vicenç dels Horts-Barcelona (setembre 2017)
  • Viatge inaugural línia Exprés.cat E20
Ara toca apostar per mesures que promoguin la mobilitat sostenible i el transport públic, també a Begues! L’entrada en funcionament de la T-Mobilitat a la tardor del 2018 comportarà la inclusió dels municipis que actualment són a la 2a corona tarifària a la 1a corona, com ara Begues. Esquerra Republicana apostem per desenvolupar polítiques en mobilitat sostenible i fomentar el transport públic, per això proposem les següents mesures:

Primer.- Redissenyar la línia del bus 902 per millorar les freqüències o reforçar les 18 expedicions actuals en dies feiners i passar-ne a oferir 20.

Segon.- Crear la nova línia Exprés.cat Barcelona-Gavà-Begues-Olesa que aposti per 6 expedicions en lloc de les 5 actuals en dies festius. I en dies feiners incorporar 4 noves expedicions semidirectes Begues-Gavà-Barcelona per la C-31 amb entrada per la Gran Via. L’Exprés.cat forma part de les xarxes de busos  d’altes prestacions de la Generalitat i es caracteritza per l’alta freqüència, ús de vehicles moderns i accessibles, velocitat comercial alta i informació en temps real.

Tercer.- Estudiar la possibilitat del Transport a la Demanda per cobrir el transport nocturn Begues-Gavà.

I per tenir un bon servei de transport públic de qualitat, amb millors serveis i freqüències, apostem per aplicar el Tribut de Transport Públic Metropolità vinculat a l’IBI i així gaudir de les tarificacions socials ja presents en altres municipis de la 1a corona (la Targeta Rosa, T-16, la T-Jove o la T-Atur). 

Així doncs tenim un triple objectiu: garantir una mobilitat en transport públic de qualitat, assegurar el dret a deixar el vehicle privat a casa i fer desplaçaments de forma eficaç per l’àrea metropolitana, i finalment cercar alternatives per fer front als greus episodis de contaminació atmosfèrica que suposaran restriccions de circulació als vehicles més contaminants.

 

  • L'Exprés.cat, l'aposta pel transport públic entre Begues-Gavà-Barcelona. Per una mobilitat sostenible metropolitana!