Begues

Notícia

​Protegim i restaurem les rieres, no volem més asfalt!

Imatge des de la vorera del Carrer Saragossa
Imatge des de la vorera del Carrer Saragossa
El dia 30 de gener l’Ajuntament va publicar el Projecte per la canalització  i cobertura d’un tram de riera de Can Figueras entre el carrer Saragossa i el recent reurbanitzat Camí Ral amb l’objectiu de cobrir aquest tram de riera amb un calaix i un asfaltat. Això suposaria un cost total de més de 120.000 Euros. Des d'Esquerra Republicana creiem que aquesta obra, tal com està plantejada, és innecessària, no és convenient a nivell mediambiental, no està suficientment justificada i no respon a l’interès general del municipi.

En la línia de fer polítiques a favor de la sostenibilitat i del medi ambient, és indispensable que respectem els nostres espais pluvials i protegim els entorns de les rieres, tal i com es va aconseguir en el tram renaturalitzat de la riera de Begues al seu pas pel Centre Cívic. I per què no es fa en aquest cas? Per què hi ha aquest canvi de criteri en el tractament de les rieres que passen per la trama urbana? Quina necessitat hi ha en projectar un pas exclusiu per a vehicles de serveis?

Així doncs, proposem millorar l’actual pas, però que continuï sent un pas exclusiu per als vianants que faciliti la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes sense haver de cobrir tota la llera de la riera amb formigó i asfalt. Una opció seria construir-hi una passera en voladís amb base d’estructura metàl·lica i travesses de fusta i, és clar, renaturalitzar-ne la llera tal com es va fer amb el tram de riera del Centre Cívic.

A més, apostem per encarregar la redacció d’un Pla Especial de Protecció i Restauració de les Rieres de Begues amb el suport tècnic i econòmic de les entitats supramunicipals per tal d’identificar i planificar les accions de millora en les principals rieres en trama urbana i periurbana.

El nostre patrimoni natural d’aigües pluvials l’hem de preservar, no asfaltar!