Begues

Notícia

Un parc millor és possible!

  • Cal un espai d'esbarjo per a gossos i més mesures de seguretat.
El gener del 2017 vam presentar propostes de millora al nou parc situat al turó de la Costeta, al costat del Centre Cívic i de la Parellada. El parc, situat en zona urbana, actualment està en la primera fase d’obres, que consta d’una esclarissada del bosc i neteja del sotabosc per reduir el perill d’incendi, l’arranjament de camins i la instal·lació de jocs infantils per convertir-lo en un espai de lleure a la natura. Celebrem aquesta proposta presentada per l’equip d’arquitectes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) que, a més, gestionarà el parc i en cobrirà les despeses de manteniment.

Ara bé, volem subratllar que en el plantejament del parc s’ha obviat un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats del municipi. Aquest fet va motivar que presentéssim millores un cop redactat tot el projecte executiu, i que us resumim a continuació:

- Cal millorar la seguretat i la vigilància per vetllar pel bon ús i conservació del parc a fi de desactivar accions vandàliques que el malmetin o que suposin un risc d’incendi. Un exemple de càrrega de foc són les parcel·les confrontants o molt properes al parc situades a l’avinguda Països Catalans en les quals urgeix fer complir les ordenances municipals que obliguen els propietaris a desbrossar-les i netejar-les i també a tancar-ne el perímetre.

- Proposem un espai d’esbarjo per a gossos que vetlli pels drets dels animals. En la normativa de la Xarxa de Parcs de l’ÀMB és obligatori que els animals de companyia vagin lligats i que els propietaris en recullin les defecacions. Cal un espai d’esbarjo tancat perquè els gossos puguin moure’s sense estar lligats, amb elements de joc comunitaris, espai de sorral i abeuradors, papereres de recollida de femtes i cartells amb recomanacions sobre la tinença d’animals de companyia.