Begues

Notícia

Per a una bona reorganització de la Zona Esportiva

Exemple de pista coberta multiesportiva de lliure accés
Exemple de pista coberta multiesportiva de lliure accés
Com ja sabeu, fa temps que defensem la necessitat d’ampliar les superfícies de joc a la Zona Esportiva. La nova pista de pàdel municipal és una bona notícia perquè aporta una nova oferta esportiva i diversifica els esports de raqueta existents (frontennis i tennis). Ara bé, la seva ubicació és el fruit d’un error de planificació perquè hipoteca una possible ampliació del gimnàs i de la sala d’activitats dirigides de la piscina municipal.

Quina hagués hagut de ser la ubicació de la pista de pàdel?

Fa temps que apostem per una reorganització de la Zona Esportiva, que passaria principalment per la transformació del camp de sauló, situat darrera de les pistes de tennis, en una pista triple multiesportiva de lliure accés per a la pràctica de futbol sala, bàsquet, voleibol, patinatge... Aquesta nova pista deixaria lliure l’espai ocupat actualment per la petita pista multiesportiva de lliure accés coneguda com el campito, que és on s’haguessin pogut ubicar fins a dues pistes de pàdel.

Què s’aconseguiria amb aquesta nova ubicació?

- Es reservaria l’espai situat davant de la sala d’activitats dirigides de la piscina per a futures ampliacions.
- S’evitaria el xoc d’interessos dels usuaris de la zona on ara cohabiten activitats diferents com els esports de raqueta i l’ús recreatiu al campito.
- Es minimitzarien mals usos i actes de vandalisme que es produeixen actualment en aquest espai.
- Amb l’agrupació dels esports de raqueta s’obtindria un espai més endreçat i protegit.

La nostra proposta també comportaria la cobertura de les noves pistes multiesportives que situaríem en l’actual camp de sauló i la instal·lació d’il·luminació, cosa que permetria fer-hi altres activitats com fires o concerts. I, a més, es podrien utilitzar els vestidors col·lectius de la piscina d’estiu durant els mesos de setembre a juny, fins ara infrautilitzats.