Begues

Notícia

El futur centre de serveis de la gent gran

  • Imatges renders del projecte constructiu del Centre de l'Ajuntament de Begues Ajuntament de Begues
  • Imatges renders del projecte constructiu del Centre II de l'Ajuntament de Begues Ajuntament de Begues
  • Imatges renders del projecte constructiu del Centre III de l'Ajuntament de Begues Ajuntament de Begues
El projecte del futur Centre de Prestació de Serveis per a la gent gran és una gran oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels major de 65 anys i dels seus cuidadors i familiars. Perquè això sigui així és indispensable que s’esvaeixin tots els dubtes sobre la seva viabilitat econòmica i sobre el concert de les places públiques per accedir al Servei d’Acolliment Diürn, i de les places de les Unitats de Convivència de tipus residencial.

Per una banda, és essencial que es realitzi i es publiqui les conclusions de l’auditoria econòmica independent, més enllà dels comptes que presenta l’empresa pública que opta a gestionar aquest servei. Cal saber si la inversió de gairebé 5 milions d’euros és segura i sostenible des del punt de vista de pressupost de despeses ordinàries del pressupost municipal.

Per una altra banda, Esquerra Republicana només contemplem aquest projecte si s’estableix un concert amb un nombre rellevant de places públiques. Aquest fet garanteix un accés universal, just i equitatiu per a totes les persones. Sobretot per a aquelles amb risc d’exclusió social o que tenen una pensió baixa i sense patrimoni econòmic.

No acceptarem una posada en servei del Centre diürn i de les unitats de convivència residencial sense aquestes condicions perquè no es pot admetre que, amb diners públics, es pugui dur a terme un servei amb places exclusivament privades.

Així doncs, si les conclusions de l’Estudi de viabilitat econòmica independent són positives, Esquerra Republicana ens comprometem, sempre abans de la posada en funcionament del centre diürn i de les unitats de convivència,  a treballar per aconseguir signar el millor conveni entre l’Ajuntament de Begues i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.