Begues

Notícia

Per una mobilitat segura a la carretera Begues-Gavà

Carretera Begues-Gavà BV2041
Carretera Begues-Gavà BV2041
El passat 2 de juliol el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar les tasques prèvies d’implantació i senyalització d’obra, treballs per a la millora de la seguretat viària a la carretera BV-2041 entre Gavà i Begues (Baix Llobregat). Aquesta actuació té un pressupost d’1 MEUR i un termini d’execució de cinc mesos.

El tram on s’actua té una longitud de set quilòmetres que registra un trànsit d’uns 9.000 vehicles diaris. En les obres que actualment es duen a terme, s’inclou:
- Millora del ferm, la senyalització i abalisament
- Millora de les barreres de seguretat, amb la col·locació de faldons de protecció per a motoristes en els revolts on sigui necessari
- Perllongament del zebrat central fins a Begues, inclosa la disposició de balises cilíndriques a la travessera de Bruguers
- Formació de sobreamples a la calçada i cunetes transitables
- Adaptació de la intersecció de Ca n’Espinós (quilòmetre 3) i de la intersecció al quilòmetre 5, per tal de permetre el canvi de sentit i entrada amb major seguretat.

Tot i que considerem que les obres s’ajusten a les necessitats de seguretat de la calçada i els vorals de la via creiem indispensable que es faci un l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada amb els següents riscos: moviments de vessant, esfondraments (subsidències, col·lapses), fluxos torrencials associats a cons de dejecció, inundabilitat i sismicitat.

I per això demanem que l’Ajuntament de Begues insti a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (DGIM) a encarregar un l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) a la carretera BV-2041 al tram comprès entre Bruguers i Begues en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar.