Begues

Documents

Al·legacions, observacions i suggeriments al Projecte de caldera de biomassa del centre cívic.
Descarrega en PDF En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup Municipal d’ERC-AM amb CIF V-66626318 i en Jordi Dolz i Abadia com a secretari de política municipal de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Begues, passem a formular al·legacions, observacions i suggeriments projecte d’obres “Caldera de Biomassa al Centre Cívic Municipal de Begues” que es va aprovar per decret d’alcaldia en data 9 de gener de 2017 i es va publicar al BOPB en data 25 de gener de 2017.