Begues

Documents

Al·legacions, observacions i suggeriments a la Ordenança fiscals per l’any 2018
Descarrega en PDF A continuació presentem propostes de bonificaccions, subvencions i ajuts per a famílies nombroses, monoparentals en l’impost número 1 (IBI); una petició de modificació del calendari fiscal pel que fa a la inclusió d’un quart fraccionament d’aquest impost; una bonificació del 75% dels vehícles elèctrics en  l’impost núm. 3 de vehícles de tracció mecànica  (IIVTM) i la creació de la nova taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal basada en la tarificació social que substituiria els actuals preus públics.

Registrat amb certificat digital i número d'entrada 2017/6790