Begues

Documents

Al·legacions, suggeriments i millores a l'expedient 4/2018, de modificacions de crèdit i crèdit extraordinari del pressupost municipal per l'exercici econòmic de 2018
Descarrega en PDF En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup Municipal d’ERC-AM amb CIF V-66626318 i en nom de la secció local de ERC de Begues, passem a formular al·legacions, suggeriments i millores a l'expedient 4/2018, de modificacions de crèdit del pressupost municipal per l'exercici econòmic de 2018, en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari aprovat de forma inicial al Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 4 d'abril de 2018.