Begues

Documents

AL·LEGACIONS, OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS AL REGLAMENT REGULADOR DELS ESPAIS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ COMUNICATIVA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES
Descarrega en PDF En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup Municipal d’ERC-AM amb CIF V-66626318, passem a formular al·legacions, observacions i suggeriments al Reglament regulador dels espais d’informació i difusió comunicativa dels grups municipals de l’Ajuntament de Begues aprovat inicialment en el Ple Municipal d’octubre de 2018 i ha estat publicat al BOPB en data 3 d’octubre de 2018.

ANTECEDENTS

El 16 d’abril de 2015 vam realitzar una queixa formal al Síndic de greuges en relació a l’apagada informativa als grups polítics que no formaven part de l’Equip de Govern. Com a conseqüència d’aquest fet, el nostre grup municipal no va poder expressar l’opinió en la publicació Especial Balanç de Legislatura 2011-2015.

Amb data 28 de juliol de 2015 el Síndic de Greuges de Catalunya va emetre la seva resposta a l’Ajuntament de Begues on demana que es dugui a terme la regulació, amb caràcter general, de les condicions d’accés i l’ús dels mitjans de comunicació i informació municipal perquè no tornin a succeir els fets.

El 5 de novembre del 2015, a l’inici de l’actual legislatura, vam fer un prec conjunt perquè el més aviat possible es crees una  Comissió de Comunicació formada per tots els grups municipals i entitats o associacions beguetanes interessades en aquest mitjà de comunicació amb l’objectiu de debatre sobre el format de la publicació digital i en paper; i també debatre sobre les condicions de l’espai d’opinió dels grups municipals i entitats i associacions beguetanes. Un dels seus objectius seria establir un Reglament regulador dels espais d’informació i difusió comunicativa dels grups municipals de l’Ajuntament de Begues com el que s’ha aprovat inicialment de forma exclusiva per l’Equip de Govern.
Per tot això observem i suggerim el següent

PRIMER.- Fem constar que el procediment d’elaboració d’aquest reglament no neix de la pluralitat política que proposaven a inicis de legislatura com a mesura de Govern Obert.

SEGON.- Fem constar que, per a què les mesures de bon govern i transparència siguin una realitat,és del tot necessari constituir una comissió de comunicació i  endegar un procés participatiu a l’entorn dels espais d’informació i difusió comunicativa dels grups municipals de l’Ajuntament de Begues i de les entitats i associacions beguetanes interessades a formar-hi part.

TERCER.- Pel que fa al capítol segon sobre els butlletins municipals amb una periodicitat d’edició, en referència a l'article 8 de l’esmentat reglament proposem que les aportacions dels grups municipals puguin ser escrites i també puguin ser acompanyades d’altres formats com ara fotografies que il·lustrin el text i reforcin el contingut del text. I també propostes en format infogràfic que resumeixin i potenciïn el missatge. Tots aquests nous formats s’haurien d’adequar a les pautes que establís els responsables de comunicació de l’Ajuntament de Begues.

QUART.- Pel que fa al capítol tercer sobre els Mitjans Audiovisuals Municipals, en referència a l’article 11 caldria especificar com i quan es constituiran els serveis informatius d’emissió especial, i no pas regular, per tal de garantir el dret a la pluralitat d’opinió dels grups municipals per tal de promoure el debat polític a la societat beguetana.

CINQUÈ.- Pel que fa al capítol tercer sobre els Mitjans Audiovisuals Municipals, en referència a l’article 12 sobre qui ha d'aparèixer en entrevistes i declaracions sobre l’actualitat municipal, creiem que és indispensable garantir la pluralitat d’opinió de tots els portaveus regidors i regidores dels grups municipals amb representació al consistori.

SISÈ.- Pel que fa al capítol quart sobre el Taulell d’anuncis oficials i cartelleres informatives, en referència a l’article 16 caldria incorporar de forma textual allò que indica l’Ordenança Reguladora de Publicitat aprovada a les acaballes del segle XX. I, per tant,caldria valorar-ne la seva revisió i actualització.

SETÈ.- Pel que fa al capítol cinquè sobre la Pàgina web Municipal i Xarxes Socials, en referència a l’article 20  caldria afegir els pressupostos municipals i l’estat d’execució trimestrals del pressupost de cada exercici de la legislatura.

VUITÈ.-  Pel que fa al capítol cinquè sobre la Pàgina web Municipal i Xarxes Socials, en referència a l’article 18 proposem que cada grup municipal tingui un espai propi al web municipal per editar les seves opinions sobre l’actualitat municipal i social beguetana. Un exemple n’és l’espai que la Diputació de Barcelona ofereix a tots els grups polítics amb representació. Un exemple en aquest enllaç https://www.diba.cat/web/erc-am

Begues, 26 de novembre de 2018