Begues

Documents

Al·legacions, observacions i suggeriments a les Ordenances Fiscals 2021 de l'Ajuntament de Begues
Llegeix
Al·legacions, observacions i suggeriments de millora al Pressupost 2020 de l'Ajuntament de Begues
Descarrega en PDF
Semàfor qüestionari sobre Begues
Llegeix
Programa Marc Municipals 2019
Llegeix
REPENSEM BEGUES!
Llegeix
AL·LEGACIONS, OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS AL REGLAMENT REGULADOR DELS ESPAIS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ COMUNICATIVA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES
Descarrega en PDF Llegeix
AL·LEGACIONS, OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS AL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES
Descarrega en PDF Llegeix
Pla de foment civisme a VLG amb el suport de DIBA.
Descarrega en PDF
Posicionament i aportacions sobre el debat d'una Ordenança de Civisme a Begues.
Descarrega en PDF
Al·legacions, suggeriments i millores a l'expedient 4/2018, de modificacions de crèdit i crèdit extraordinari del pressupost municipal per l'exercici econòmic de 2018
Descarrega en PDF Llegeix