Begues

Documents

Al·legacions, observacions i suggeriments al Pressupost General 2017.
Descarrega en PDF
Ràdio Begues: al·legacions i suggeriments l'establiment de servei i al reglament de la ràdio municipal
Descarrega en PDF Llegeix
Dictamen del ple de l'Ajuntament Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per aplicar la Tarificació Social el curs 2016-2017.
Descarrega en PDF
Observacions i suggeriments a les Ordenances Fiscals 2016 de la LLar d'Infants El Guinyol
Descarrega en PDF Llegeix
Observacions i suggeriments a la modificació i suplement de crèdit 3/2016 del Pressupost Municipal 2016
Descarrega en PDF Llegeix
Modificació ordenança de Vetlladors (terrasses bar)
Descarrega en PDF Llegeix
Suggeriments i al·legacions al Pressupost General Municipal 2016
Descarrega en PDF
Al-legacions i suggeriments al Catàleg de Camins Municipals de Begues
Descarrega en PDF
Informe de GENCAT Urbanisme sobre de la modificació puntual nº 2 del pla parcial de mas pasqual
Descarrega en PDF
Informe GENCAT Urbanisme sobre la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General número 22
Descarrega en PDF