Begues

Documents

Resposta informe tècnic Modificació Puntual núm. 22
Descarrega en PDF
Al·legacions i suggeriments al Projecte de pisos socials de Cal Porrós
Descarrega en PDF
Plec de condicions del Bar de les instal·lacions esportives municipals març 2015
Descarrega en PDF
Al·legacions a l'ordenança de tinença d'animals Begues
Descarrega en PDF
Observacions a la Modicifació Puntual número 22 del Pla General.
Descarrega en PDF
Observacions al Plec de condicions del servei de silvopastura municipal
Descarrega en PDF
Al·legacions i suggeriments Modificació Puntual Mas Pasqual usos allotjaments comunitaris.
Descarrega en PDF
Recurs per incorporar millores al Projecte d'ampliació d'una explotació ramadera oví/cabrum.
Descarrega en PDF