Begues

Documents

DECRET 122/2016 SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI I ESTÈTICA.
Descarrega en PDF
Prec sobre la instal·lació de coixins berlinesos a la via pública
Descarrega en PDF
Prec exposició pública plec de condicions contractuals serveis públics
Descarrega en PDF
Suggeriments i al·legacions al Pressupost General Municipal 2016
Descarrega en PDF
Petició conjunta de Ple Extraordinari
Descarrega en PDF
Al-legacions i suggeriments al Catàleg de Camins Municipals de Begues
Descarrega en PDF
Prec conjunt sobre l'activitat l'equipament turístic de L'Hotelet de Begues
Descarrega en PDF
Prec sobre el Pla de gestió i el Pla d'Emergències i d'Autoprotecció del Centre Cívic
Descarrega en PDF
Prec per la creació d'una Taula de Mobilitat
Descarrega en PDF
Prec creació d'una Comissió de Comunicació Municipal.
Descarrega en PDF