Begues

Notícia

(Des)coneixement i causa.

Jordi Dolz
  • Al·legacions i suggeriments al Catàleg dels camins de Begues
  • Jordi Dolz, Secretari de Política Municipal Secció Local ERC Begues

Uns coneixements bàsics sobre l’entorn natural que envolta el nostre poble haurien de ser imprescindibles per aquelles persones que s’encarreguen de gestionar i donar el vistiplau a projectes administratius que incideixen sobre aquest extens espai no urbà de 4.600 hectàrees que tenim al nostre terme municipal. La recent aprovació inicial del Catàleg de camins municipals”ha posat en evidència que els nostres gestors locals no saben i no coneixen prou bé les singularitats del camins que ens envolten i que configuren una important xarxa de comunicació dins del sòl no urbanitzable.


No són conscients de la rellevància que pot tenir un document que s’anomena “Catàleg” i que tal com diu el seu nom, cataloga i dóna a conèixer amb un cert rigor documental uns elements del territori i esmenta quin interès tenen: si és vertebrador, si és històric, si ens uneix amb les poblacions veïnes, si és públic, si és privat entre d’altres. Aquesta feina documental, doncs, no s’ha fet bé, i per aquest motiu diverses entitats beguetanes com són el CEB, EB-ICV i ERC  han presentat al·legacions a un Catàleg molt deficient. El període d’informació pública va finalitzar el 9 de desembre.


Com sempre passa amb l’equip de govern que tenim, no hi ha hagut participació ciutadana  ni difusió pública d’aquest Catàleg en forma de notícia a la Revista Municipal ni a la pàgina web oficial. D’aquesta manera s’haurien  donat a conèixer a la ciutadania uns camins que molts beguetans hi passegen sovint i que d’alguna manera se’ls fan seus. També possibilitaria posar sobre la taula els conflictes de titularitat existents en alguns d’ells i que requereixen una raonada solució.


De rebot ens trobem que les presses per acollir-se a una determinada subvenció fa que un document  amb moltes mancances s’aprovi inicialment per decret d’alcaldia i que poques persones en tinguin puntual coneixement.


I així anem fent.