Begues

Notícia

ELS PRESSUPOSTOS 2016, ELS MÉS SOCIALS DE LA HISTÒRIA

Vice-Secretaria General d'Imatge i Comunicació d'ERC
El pressupost més social en 2 minuts
El pressupost més social en 2 minuts


El Govern de la Generalitat de Catalunya aposta per uns pressupostos amb sentit d’estat i compromesos amb les polítiques socials.

Aquest any la Generalitat de Catalunya dedicarà:
 • Un 73,6% de la despesa a polítiques socials. És un rècord històric.
 • I preveuen un increment de 874,3 milions d'euros en despeses socials. En concret, s'augmenten en 317 MEUR la partida de Salut, en 211 MEUR la d'Ensenyament i en 173 MEUR la de Treball i Afers Socials. És a dir, que l'increment de recursos es destina majoritàriament a augmentar la despesa social per atendre els col·lectius més vulnerables que han patit de forma més directa els efectes negatius de la crisi econòmica
Uns pressupostos que fomenten l'Economia Productiva
 • Institut Català de Finances posarà a l'abast de les empreses instruments de finançament per valor de 415 milions d'euros.
 • Foment de l'ocupació augmenta en gairebé 100 milions d'euros.
 • R+D+I, clau per potenciar la creació d'ocupació i la reactivació econòmica, se situa en prop de 500 milions d'euros per al conjunt del sector públic.
Uns pressupostos rigorosos i sostenibles financerament
 • Entre 2010 i 2015, la Generalitat ha assumit el 10,2% de tot l'ajustament del dèficit efectuat pel conjunt d'administracions públiques de l'Estat en aquest període: un gran esforç que gairebé duplica el que li correspondria.
 • Tot i que el deute de la Generalitat continuarà augmentant el 2016, l'esforç sostingut per reduir el dèficit permet que la taxa de creixement de l'endeutament torni durant aquest exercici a nivells anteriors a la crisi.
Amb tot, uns pressupostos encara minsos

Les dades macroeconòmiques són bones (i.e. creixement real del PIB català del 2,9%; bon funcionament de les exportacions de béns i de serveis creixen notablement; creació de llocs de treball i disminució de la taxa d'atur) però això no es reflecteix automàticament en les finances de la Generalitat i els ingressos es continuen estancant malgrat els esforços per incrementarlos.

Per què?
 • La distribució dels ingressos entre els nivells d'administració està esbiaixada en perjudici de les comunitats autònomes. - La revisió del model de finançament s'ha retardat sine die.
 • El govern espanyol calcula la bestreta anual sistemàticament a la baixa i la liquidació s'efectua amb 2 anys de retard.
 • El model vigent proporciona a Catalunya uns ingressos per càpita per sota de la mitjana malgrat fer una aportació més elevada i tenir un cost de la vida superior.
A més, es reiteren els incompliments sistemàtics del govern espanyol en matèria d'ingressos i deslleialtat en l'assumpció de despeses:
 • Incompliment sistemàtic dels compromisos Disposició Adicional 3a
 • La no convocatòria de la Junta de Seguretat d'ençà del 2010 impedeix fer efectiva la revisió del finançament dels Mossos d'esquadra
 • Increment del tipus d'IVA que repercuteix en els costos dels serveis que presten les comunitats autònomes
Per això, ens cal la República Catalana
#SensePermís