Breda

Notícia

Els regidors d'ERC-Breda han votat en contra del pla perquè consideren que és "insuficient i està fet només per cobrir l'expedient"

pati abadia, erc breda, breda
Pati Abadia Breda

El passat 19 de març es va celebrar a l’Ajuntament de Breda un ple extraordinari que comptava amb un sol punt: l’aprovació provisional del Pla Especial de Conservació del Nucli Històric de Breda. Finalment, aquest Pla Especial es va acabar tirant endavant amb els vots a favor de CiU i Tots per Breda, l’abstenció de [email protected] XXI i els vots en contra d’ERC – Breda.

La finalitat d’un Pla Especial com aquest és la de regular qualsevol actuació urbanística en l’àmbit que delimita, de manera que el nucli de poble acabi essent homogeni i seguint uns criteris estètics corresponents a un poble com el nostre. També serveix per blindar elements arquitectònics d’especial singularitat, ja sigui per la seva importància històrica o bé per les seves especificitats des del punt de vista artístic. Pot semblar una qüestió secundària, però no ho és. Per posar un exemple, si la ciutat de Girona atrau milers de visitants cada any, és per la cura que s’ha tingut del seu Barri Vell, protegint els seus elements arquitectònics i procurant seguir criteris harmònics pel que fa als colors de les edificacions o als elements decoratius. Amb això volem dir que el fet d’actuar per tal que el poble tingui una determinada fesomia no és una pèrdua de temps ni un caprici, sinó una eina per generar riquesa a partir del nostre propi patrimoni i la nostra identitat.

El nostre vot negatiu no va venir perquè rebutgem el concepte de Pla Especial de Conservació del Nucli Històric: tot el contrari. El nostre vot negatiu va ser perquè el creiem totalment insuficient i pensem que està fet simplement per cobrir l’expedient davant d’una creixent sensibilitat ciutadana envers el patrimoni i contra les atrocitats urbanístiques. En aquest sentit, creiem que és deficient en diversos punts:

1. Aquest Pla Especial deixa al marge la major part de la plaça del Doctor Rovira, una de les voreres del carrer del Vent i carrers històricament importants en la trama urbana i que conserven, en bona part, el seu caràcter d’antics carrers de poble com és el cas del carrer de Sant Josep o del carrer de Santa Anna.

2. Es deixa passar una oportunitat de conservar elements del nostre patrimoni industrial. Si en una entrevista a L’Actualitat del Baix Montseny (febrer de 2012) l’alcalde de Breda comentava, en nom del seu govern, que “volem el Pla de Protecció per veure les cases protegides i, després, fer un inventari de béns i immobles que s’han de protegir i dins, una secció amb els forns moruns que hi hagi”, nosaltres hem de dir que només queda recollit al Pla Especial el forn morú de Can Sisó, al final del carrer Nou, que ja estava protegit per ésser aquella casa un Bé Cultural d’Interès Local. És a dir, que el Pla Especial no protegeix ni un sol forn morú i, encara més greu, incomprensiblement en deixa al marge el Centre Cultural Els Forns. Alhora, la protecció establerta al carrer Còdols s’acaba just abans d’arribar al forn morú que hi ha al revolt on ja comença el carrer de Sant Pere, deixant-lo totalment desprotegit. No entenem aquest afany de dir públicament una cosa i de portar a la pràctica tot el contrari.

3. Les masies integrades dins de la trama urbana queden al marge de qualsevol protecció, fet especialment significatiu si considerem que històricament Breda es va formar com un conjunt de masies abans de la organització d’un nucli de població.

4. No es té en compte patrimoni arquitectònic singular com les cases modernistes i noucentistes de la carretera d’Arbúcies, els casals neoclàssics del carrer de Barcelona o les construccions modernistes d’aquest mateix carrer, així com d’altres elements aïllats com la Torre Sala o Can Saurí, que, en molts casos, podrien desaparèixer de manera completament legal i aquesta seria una pèrdua irreparable i irreversible.

És per tots aquests motius exposats que el nostre vot va ser negatiu, per mostrar la nostra disconformitat i assenyalar que el nostre Pla Especial de Protecció del Nucli Històric seria un altre. Creiem que no és compatible fer proclames a favor del turisme cultural i de la revaloració del patrimoni i, al mateix temps, aquesta desprotecció.

Entenem que el tema de la promoció del poble per mitjà dels seus propis recursos s’hagi posat a la centralitat política des que ERC – Breda porta batallant-hi i reivindicant-ho fermament. El que no entenem és que només s’utilitzi de cara a la galeria per fer veure que s’hi està fent alguna cosa.