Caldes de Montbui

Notícia

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les administracions.

Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s’ha fet evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això,  això no ha acabat amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades per la crisi. Però no ha estat l’únic: en conjunt, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s’han agreujat. Segons l’últim informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un 21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es tradueix en què les dones cobren de mitjana entre tres i set mil euros menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius; només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència; són penalitzades en l’àmbit professional quan són mares i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva independència personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i estructural i que hi hem de dirigir l’acció política. 

A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones pel fet que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb aquesta injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes les feines i gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els homes, cal apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.

Aquest és un pas important cap a la coresponsabilitat, però n’hi ha d’altres. Des de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes s’estan tirant endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el servei públic de cangurs. I els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, també hem d’impulsar canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i amb la vida. Per exemple afavorir la implantació d’horaris més racionals que permetin cobrir les necessitats socials i personals. El temps també és una mesura de llibertat, equitat i benestar.

I si parlem de llibertat cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Això vol dir per exemple garantir el dret d’avortar a qualsevol del país i vetllar també perquè les dones joves a partir de 16 anys ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal.

            Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una cultura hetero-patriarcal que massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem en plural perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència institucional i la violència vicària són diferents expressions de la violència masclista, que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de combatre-les fins a eradicar-les.

Per tots aquests motius, per continuar contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures avui i cada dia de l’any, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Caldes de Montbui proposa d’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi.
Segon. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l’Ajuntament.
Tercer. Continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l’assetjament sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci donant seguiment al Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament i el Protocol municipal sobre violències masclistes i LGTBI+fòbiques a l’espai públic i contextos d’oci, recentment aprovats, i impulsant un nou Protocol intern contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, en compliment de les lleis catalana i espanyola d’igualtat efectiva.
Quart. Col·laborar amb les empreses del municipi en l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la paritat de dones i homes als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Cinquè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que, de manera molt majoritària, afecten dones grans que viuen soles.
Sisè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal per avançar en el dret a tenir temps i per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables.
Setè. Donar seguiment a l’aplicació del permís menstrual per a les dones i les persones menstruants de l’Administració local, encoratjant les dones a fer-ne ús.
Vuitè. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Novè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes i a les entitats municipalistes.
 
Caldes de Montbui, 24 de febrer de 2022