Calella

Totes les notícies

Entrevista al portaveu del Grup Municipal, Xavier Ponsdomènech a "La Ciutat"

El cap de l'oposició i portaveu del grup municipal d'ERC Calella, Xavier Ponsdomènech, en l'entrevista al programa "La Ciutat" de Ràdio Calella Televisió, fa una valoració i un resum de la reunió el darrer divendres amb el Govern Municipal. També comenta alguna de les principals propostes presentades en inversions i despesa corrent, corresponents als Pressupostos Municipals 2022. Les negociacions de pressupostos no es fan solament sobre les inversions, el pressupost d'inversions i despesa corrent marca la direcció política de qualsevol govern és per això que Xavier Ponsdomènech demana a l'equip de govern consensuar al màxim possible els projectes de ciutat i que aquests no siguin curtterministes, i alhora, que siguin amb una visió de futur per fugir de plantejaments continuistes. NOTÍCIA RELACIONADA: El pressupost és la negociació més important perquè marca la direcció política de la ciutat i sempre hem dit que no estem d’acord en què es limiti a un intercanvi de cromos en matèria d’inversions." https://www.radiocalellatv.cat/esquerra-no-aprovara-el-projecte-de-pressupost-per-al-2022/  

ERC Calella fa arribar les seves propostes als pressupostos 2022 a l'equip de Govern

El Grup Municipal d’ERC Calella ha presentat fins a un conjunt de quaranta-tres propostes per als pressupostos 2022, tant en l’àmbit d’inversions necessàries com en els capítols de despesa corrent en les diferents àrees de govern. Pensant en la ciutat com un tot divers, amb múltiples problemàtiques compartides amb la resta del territori i, vinculades també, a la manca crònica de diversificació econòmica de la ciutat, es va elaborar i consensuar tant amb els militants com no militants i persones col·laboradores en una reunió telemàtica oberta i participativa, un document que el dimecres passat es va traslladar a l’equip de govern. En el document recollim propostes en àmbits diversos que considerem urgents i prioritaris per a la ciutat que volem, més verda, sostenible, respectuosa amb l’entorn, acollidora, justa i participativa. Entre d’altres, els àmbits més destacats són: - Promoció de l’entorn natural amb propostes vinculades al front marítim i accessibilitat a les platges. - Execució de diferents mocions a proposta d’ERC Calella, aprovades al Ple Municipal. - Inversions i manteniment al Parc Dalmau. - Sostenibilitat amb propostes vinculades a la sobirania energètica, l’ús de la bicicleta i a l’ús de la deixalleria. - Promoció econòmica de la ciutat amb propostes vinculades a la millora de l’entorn de l’estació de tren, accions per a la diversificació econòmica de la ciutat, per a promoure la fidelització al sector de serveis de la ciutat. - Col·lectiu de població jove, amb beques de suport i accions d’oci alternatiu. - Col·lectiu de gent gran de la ciutat, pensant a trobar un espai de lleure de caràcter municipal i promoure un servei de voluntariat estable. - Àmbit del suport social, pensant en donar resposta a les urgències socials. - Àmbit de la salut emocional, amb programes de suport per a la població jove i adulta. - Cultura  i educació, pensant a promoure el patrimoni local i l’ús de la llengua catalana.

Les dues mocions d'ERC Calella i aprovades presentades al darrer Ple

El Ple del passat dijous 16 de desembre, va aprovar, la moció per a l'execució d'un pla integral de recuperació ambiental i paisatgístic de les platges de Calella,i així poder renaturalitzar la platja, retirar progressivament els vehicles del passeig habilitant aparcaments alternatius, i promocionar la platja com a espai natural accessible tot l'any. Tots els detalls dels acords aprovats: · Elaborar i executar un pla integral de recuperació ambiental i paisatgística de les platges de Calella que inclogui els següents objectius: 1.- Retirar de forma progressiva i planificada els vehicles de la façana marítima, amb excepció dels vehicles de serveis i reservant places per persones de mobilitat reduïda. 2.- Connectar amb transport públic les noves bosses d’aparcament. Establir un servei de vigilància d’aquestes bosses d’aparcament, que es troben allunyades del centre urbà. 3.- Redissenyar l’actual camí de terra entre passeig i platja per tal de donar prioritat als vianants i facilitar la connectivitat del nucli urbà amb la façana marítima. 4.- Recuperar la vegetació sorrenca, arbustiva i arbrària, reincorporant pins, tamarius i altres arbres autòctons de litoral a les nostres platges. Fer-ho aplicant les accions proposades per l’equip del Dr. Boada, de forma participativa implicant escoles i entitats del municipi. 5.- Millorar l’accés al Far i a les Torretes amb la instal·lació d’unes noves escales per la banda de mar que permeti creuar la carretera per l’actual pas sota la NII. 6.- Senyalització de l’entorn i característiques naturals de la Cala de la Vinyeta, instal·lació de passarel·les de fusta integrades en l’entorn i un aparcament de bicicletes antirobatori. 7.- Instal·lació de biòtops marins (esculls artificials) que mitjançant la creació d’hàbitats contribuiran a la millora de la biodiversitat marina. 8.- Promoure el desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’economia blava en consonància amb l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.

El Grup Municipal d'ERC Calella es reuneix amb l'alcalde accidental

El portaveu del GM Xavier Ponsdomènech i el regidor Carles Ferrer van assistir, ahir, a la primera reunió de pressupostos amb l'alcalde accidental Marc Buch i el regidor d'Hisenda Josep Gibert. Davant la preocupació generada vers l'actual crisi dels treballadors de la Policia, i la recent negativa per part de la brigada municipal al servei d'hores extra, es va demanar al Govern Municipal una reunió d'urgència entre les parts i, incloure una partida de la Valoració de Llocs de Treball (VLT) als pressupostos 2022, negociada amb els sindicats i treballadors. També es van demanar i manifestar una sèrie de mesures per millorar la nostra ciutat, on acabada la reunió es van emplaçar a seguir parlant per a cercar possibles acords.

Foto: Ràdio Calella Tv

El nostre posicionament davant la moció que reclamava a Cultura fer estudis arqueològics preventius al conjunt del jaciment El Mujal-Roser

En el Ple ordinari Municipal, la CUP i CeC, van presentar una proposta de resolució demanant al servei d'arqueologia i paleontologia del departament de cultura de la Generalitat, la realització d'un estudi d'afectació del patrimoni cultural. El Grup Municipal d'ERC Calella va votar-hi en contra, ja que no és al Departament de Cultura de la Generalitat a qui correspon la realització del citat estudi. El Servei d’Arqueologia i Paleontologia, com diu el Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura té entre les seves funcions: executar les competències que corresponen a la Direcció General en relació amb l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes, en els termes que preveu la normativa aplicable i en coordinació amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic, així com amb altres unitats de la Direcció General, si escau. Això vol dir que és la unitat que emet els informes preceptius en el tràmit de l’avaluació ambiental sobre els documents elaborats en la tramitació de l’avaluació ambiental i comprova si en els estudis s’ha tractat de forma adequada l’afectació sobre el patrimoni cultural i, en cas que no sigui així, proposa les accions necessàries per assolir l’objectiu. L’elaboració dels estudis d’afectació sobre el patrimoni cultural dels plans urbanístics i dels projectes, en el cas que estiguin sotmesos al tràmit d’avaluació ambiental, correspon als promotors dels plans, els quals tenen l’obligació de fer-ho. La proposta de resolució de la Plataforma que van presentar la CUP i CeC, no és factible de la manera que ho proposen, és a dir: 2.1.- Demanar al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat la realització d’un ESTUDI D’AFECTACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL dins l’àmbit declarat BCIL pel Ple de l’Ajuntament de Calella el dia 3 de juny de 2021, en un tot d’acord amb la llei esmentada, 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, prioritzant les zones inexplorades o parcialment excavades del jaciment del Roser-Mujal on les diferents memòries arqueològiques assenyalen que s’estén el jaciment o bé que hi ha estructures importants del mateix.

ERC Calella aposta per la mediació i l’aprovació de la Valoració de Llocs de Treball de l’Ajuntament, en la resolució del conflicte amb la Policia Local a la ciutat de Calella

· El GM d’ERC Calella ha mantingut diferents reunions amb representants sindicals i treballadors/es, així com també, amb l’equip de govern.    Un cop rebuda la informació a la junta de portaveus convocada amb urgència el passat dijous dia 25 de novembre, el Grup Municipal d’ERC ha mantingut contactes amb les diverses parts, per tal de conèixer de primera mà els factors que han portat a l’esclat de les relacions entre el cos de Policia Local i l’equip de govern.   Un cop analitzades les informacions, el GM d’ERC Calella ha manifestat el seu posicionament a la darrera trobada, el 2 de desembre amb el regidor de l’àrea, Josep Torres:   1.- La situació és greu i urgent i requereix una trobada entre les parts amb l’objectiu d’acostar posicions i encetar un procés de negociació que porti a una solució. Aquesta reunió s’ha demorat massa tenint en compte la gravetat del moment.    2.- El procés d’aprovació de la valoració de llocs de treball (VLT), una de les principals reivindicacions del cos, ha d’incorporar part de voluntat política. Aquesta voluntat política ha de passar per tancar el text amb la representació dels/les treballadors/es, compartir la proposta amb la resta del consistori i portar a aprovació del ple el text tancat amb el màxim consens de la majoria del plenari.   Tot i no poder-se executar en el pressupost 2022, l’aprovació política és un gest de responsabilitat i de suport a les reivindicacions justes dels treballadors/es.  Sol·licitem, i així ho hem traslladat a l’equip de govern, l’activació i aprovació de la VLT al Ple Municipal.   3.- Sabem que en moments anteriors s’ha fet una aplicació singular de la VLT. Tanmateix, sense conèixer la valoració, el contingut i les conclusions, no podem defensar una aprovació singular. Ens manca una visió global que, tot i  que el procés arrenca ja en l’anterior legislatura, a hores d’ara, no tenim cap document.   4.- En tot procés de conflicte cal asseure’s i dialogar per intentar trobar aquells matisos que permetin avançar cap a la resolució.

ERC Calella celebra que el projecte de pressupost de la Generalitat de l’any 2022 inclogui un total de 2 milions d’euros per millores de manteniment per a l’Hospital Sant Jaume de Calella 

El primer pressupost del Govern del President Aragonès inclou millores a l’Hospital de Calella  El portaveu d’ERC Calella, Xavier Ponsdomènech, en nom de la secció local i el grup municipal d’Esquerra Republicana a la nostra ciutat, valora molt positivament la inversió pressupostària que el projecte de pressupost de l’any vinent per al nostre país inclogui també partides específiques per a la nostra ciutat, concretament, per a l’Hospital Sant Jaume. Les partides sumen un total d’uns 2 milions d’euros que han de servir per arranjar i millorar desperfectes que actualment presenten les instal·lacions sanitàries de l’Hospital. Aquest fet demostra, i ens congratulem que així sigui, que el Govern de Catalunya, liderat pel republicà Pere Aragonès, escolta el territori i les principals mancances que té. De fet, es dóna el cas que també el mateix Aragonès, quan encara era vicepresident del Govern, juntament amb l’aleshores consellera, Alba Vergés, van anunciar l’ampliació de les instal·lacions de l’Hospital a la nostra ciutat. Una reivindicació llargament feta des de la nostra ciutat i que ara cal que comenci a fer-se realitat. Calella, 14 de novembre de 2021

ERC Calella homenatja al president Companys

(Entrevista Radio Calella Televisió) Un any més, la secció local d'ERC Calella ha organitzat un acte d'homenatge al president Companys avui, 15 d'octubre, dia en què fou afusellat per les tropes franquistes fa 81 anys al castell de Montjuïc. L'acte, portat a terme al mirador del president, ha comptat amb la intervenció del portaveu del grup municipal, Xavier Ponsdomènech, que ha glossat la figura del president i ha fet lectura de la darrera carta que va escriure i adreçar a la seva esposa, Carme Ballester, poca estona abans de la seva execució. Ponsdomènech ha destacat el missatge amb què el president Companys clou la carta: "La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i tot el que representa de Pau, Justícia i Amor" i ha criticat que a hores d'ara l'Estat Espanyol, responsable del judici il·legal i l'execució del president, no ha demanat perdó per aquest crim, com sí que han fet els governs d'Alemanya i França, col·laboradors en la detenció i deportació del president el 1940. Tot seguit ha transmès força per continuar treballant per una República justa al servei de les persones tot ressaltant els valors de Pau, Justícia i Amor, i ha convidat a tots els/les assistents a participar en l'acte dels 90 anys d'ERC Calella que tindrà lloc aquest diumenge vinent.

ERC Calella commemora els 90 anys amb la consellera Laura Vilagrà

Us convidem a acompanyar-nos en la commemoració dels 90 anys d'Esquerra Republicana a la nostra ciutat. El proper diumenge, a les 12h, ens acompanyarà la consellera de la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Laura Vilagrà. Ens trobarem a la Plaça de l'Església i podrem conversar amb ella, recordant d'on venim, i reivindicant a on volem anar, tant a nivell municipal com nacional.  Us hi esperem!