Calella

Documents

Proposició no de Llei registrada al Congrés de Diputats per ERC per aplicar les exclusions de cotització al sistema de Seguretat Social en el voluntariat esportiu
Descarrega en PDF Podeu consultar la Proposició no de Llei entrada al Congrés de Diputats el passat 17 d'abril pel diputat d'ERC Joan Tardà, per demanar que les entitats esportives sense ànim de lucre quedin excloses dels supòsits de cotització a la Seguretat Social.