Calella

Notícia

ERC REIVINDICA LA TRANSPARÈNCIA, LA PLANIFICACIÓ ACURADA I LA VISIÓ A LLARG TERMINI DEL MODEL DE CIUTAT

 Render-v1
En el darrer ple ordinari del passat dilluns, dia 2 de setembre, es van portar a aprovació, entre d’altres, diversos punts que tenen a veure amb el model de ciutat i amb la dinàmica de treball de la corporació que, segons ERC, hauria de tenir una visió a un termini més llarg tenint en compte la globalitat i singularitats de la nostra ciutat.
 
En aquest sentit, trobem a faltar un debat acurat sobre el model de ciutat tenint en compte el model productiu actual i la fragilitat del sector de serveis, fortament implantat a la nostra ciutat i fortament influenciat per agents externs (estacionalitat, canvis en el model de comerç, influència dels grans grups econòmics en els hàbits de consum de la ciutadania, etcètera). 
 
En concret, i sobre el sentit de vot del grup municipal d’ERC en el passat ple, volem destacar els següents punts: 
 
1- Aprovació dels comptes generals de la corporació: 
 
Hem facilitat l’aprovació dels comptes tenint en compte que, des d’un punt de vista tècnic, la formulació és correcta.
 
No obstant, el nostre posicionament és el d’una visió política absolutament diferent de la visió política de l’equip de govern que finalment es plasma en la redacció d’uns pressupostos i en l’execució dels mateixos.
 
Observem en els pressupostos una manca de planificació en algunes de les partides que s’han vist sobrepassades en una part important i any rere any es fa pal·les també aportacions a esdeveniments com l’Ironman i la volta ciclista a Catalunya amb un retorn si més no desconegut a la ciutat i que contrasten amb les partides de subvencions a les entitats esportives i culturals, per exemple,  peces  indispensables per teixir xarxes de complicitat i enfortir el sentit de pertinença cap a la ciutat. 
 
2- El nostre NO a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  es basa en el criteri inamovible de prevalença de l’interès públic per sobre de l’interès privat.
 
Per tant, argumentem el nostre NO a partir de:
 
  • Volem donar màxima prioritat a les necessitats d’ampliació de l’Hospital Sant Jaume de Calella, absolutament necessàries i llargament reivindicades pels treballadadors/es i usuaris/àries. Així, doncs, i malgrat l’anunci de la disponibilitat del dret a vol de 2800 m2 al damunt d’un equipament comercial, no disposem de cap informe del Departament de Salut sobre la conveniència de poder destinar aquest espai a usos relacionats amb l’hospital.  Finalment, és el Departament qui ha de planificar, pressupostar i executar la futura ampliació de l’hospital. Comptar amb el dret a vol sobre una  superfície que és de  propietat privada no és cap garantia per desencallar aquest procés. Per altra banda disposar d’aquest dret a vol per a ubicar-hi altres equipaments de caràcter públic no és un argument sòlid per al nostre grup. Malauradament hem viscut diversos episodis de rehabilitació i posada en funcionament de nous equipaments públics sense haver-ne determinat amb exactitud i prèviament els usos i les necessitats. Així, doncs, en la proposta d’aprovació d’aquest conveni constatem que preval l’interès privat (lícit) dels propietaris i del grup econòmic inversor per sobre de l’interès públic. I no hi podem estar d’acord. Entenem que l’Ajuntament ha de treballar amb l’objectiu de protegir aquest solar de propietat privada per tal de poder-lo destinar, si s’escau, a usos assistencials. 
 
  • D’altra banda, volem protegir i preservar el model de comerç de proximitat. Calella compta amb un centre comercial molt potent però, alhora, sotmès a les dinàmiques econòmiques supramunicipals. En aquest sentit, cal recordar també, la proximitat amb les poques parades que queden al Mercat Municipal i la proximitat amb el Supermercat Mercadona.
 
En aquest context, la instal·lació d’una nova superfície comercial 
 
  • Finalment, tot i l’informe favorable del departament de carreteres, preveiem dificultats en la mobilitat tenint en compte el volum de vehicles de transport privat, transport públic i transport sanitari que accedeixen a l’hospital diàriament.
 
 
 
CALELLA, 6 de setembre de 2019