Cambrils

Notícia

Esquerra Cambrils presenta propostes per a les ordenances del 2022 per incentivar l’habitatge, l’ocupació i les energies renovables

infografia ordenances
infografia ordenances
Les propostes inclouen bonificacions i mesures en l’IBI, l’IAE i l’ICIO per tal d’ampliar el parc d’habitatges de lloguer accessible, l’execució de noves instal·lacions renovables i la promoció de contractació de treballadors

El grup municipal d’Esquerra Cambrils ha presentat avui dijous diferents propostes per tal de modificar les ordenances fiscals de cara al 2022. “Són propostes que s’han estat treballant durant els darrers mesos i intenten anar adaptant progressivament la fiscalitat municipal a la transformació de la societat cambrilenca”, explica la portaveu Camí Mendoza i Mercè.

En primer lloc, es plantegen una sèrie de mesures per tal de millorar l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, per a tots aquells propietaris que posin a disposició un habitatge desocupat a la Borsa de Lloguer municipal es plantegen bonificacions en les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i plusvàlues. Es considera també necessària l’ampliació de les bonificacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a construccions d’habitatge de protecció oficial.

Pensant també en la transició energètica i el compromís en la lluita contra el canvi climàtic, Esquerra Cambrils proposa ampliacions i noves bonificacions a les quotes de l’IBI i l’ICIO tant per particulars com per empreses per promoure les instal·lacions d’energies renovables. Així mateix, es proposen rebaixes en l’ICIO per a les obres d’edificacions que tinguin per objectiu la millora de l’eficiència energètica i per les instal·lacions de recàrrega energètica particulars.

Finalment, per tal de fer front a les conseqüències de la crisi de la COVID-19 i amb l’objectiu de promoure l’ocupació, Esquerra Cambrils planteja una bonificació progressiva de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aquelles empreses que incrementin la mitjana de la plantilla de treballadors. Així mateix, donada la importància que tenen les qüestiones relacionades amb la salut, es proposa l’exempció dels preus públics per a equipaments municipals per aquelles entitats i empreses que realitzin accions que procurin la prevenció i la millora en l’àmbit de la salut.

“L’emergència habitacional i la transició energètica han d’estar al centre de les nostres polítiques per tal de transformar una societat que generi prosperitat per a tothom. No podem deixar de banda tampoc les conseqüències de la crisi generada per la pandèmia que hem de poder superar treballant entre tots”, exposa Mendoza.

D’altra banda, la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Cambrils denuncia “la total improvisació, un cop més, del govern del senyor Klein”. “Ens ha fet arribar les propostes de modificació d’ordenances sense cap canvi substancial i amb poques hores de marge abans del Ple d’aprovació, cosa que dificulta enormement la nostra tasca d’oposició amb una total manca de transparència”, denuncia públicament Mendoza. El Ple d’aprovació d’ordenances es durà a terme aquest divendres i la proposta de noves ordenances es portarà fora de l’ordre del dia amb una comissió convocada amb escasses 24 hores d’antelació.
 
Mots clau
: Cambrils ordenances