Cambrils

Notícia

ERC DENUNCIA LA TORNADA A LES POLÍTIQUES DE RETALLADES EN EL PRESSUPOST 2022 DEL NOU EQUIP DE GOVERN

Imatge Ple
Imatge Ple
Segons la portaveu municipal, el pressupost no respon a les necessitats reals dels cambrilencs i cambrilenques i no aporta cap nova proposta del nou equip de govern.

Es veuen reduïdes totes les àrees de la persona com educació, salut, cultura, habitatge i benestar amb reduccions de fins al 25% en ajuts socials.

Pateixen també una reducció molt substancial les partides destinades al manteniment de carrers, platges i espais públic i les partides destinades a promoció econòmica i turisme.

Avui s’ha celebrat el Ple Ordinari d’aprovació inicial del Pressupost 2022 de l’Ajuntament de Cambrils impulsat pel nou govern municipal. Segons Camí Mendoza: “Aquest pressupost no s’ajusta a les necessitats reals dels cambrilencs i cambrilenques. I més en la cojuntura de crisi pandèmica que encara estem patint. Tornem a la dinàmica de retallades. Tan sols s’han preocupat per quadrar els números”.

Segons la portaveu municipal d’ERC, amb aquest document es confirma un cop més la manca de noves propostes que justifiquin el canvi de govern. “Manca de propostes que han estat ja evidents en l’aprovació d’ordenances i sense haver presentat quin els Pla d’Acció Municipal del nou govern.”

El nou pressupost contempla importants retallades en les àrees de la persona i que suposa una reducció de la despesa de 192.401 € en educació i 156.304 en despesa social. D’aquesta manera es veuen afectades les ajudes d’urgència, benestar o pobresa, accions en l’àmbit de l’habitatge, la tarifació social, les inversions en escoles o l’impuls de Serveis educatius com les llars d’infants o l’escola municipal de música.

Per altra banda, malgrat les declaracions públiques del nou govern, es redueixen els recursos destinats al manteniment de platges, carrers i espais públics amb gairebé 400.000 € i el de promoció econòmica i participació amb vora 70.000 € amb la desaparició d’ajuts a empresaris com el SUMA I SUMEM o la rebaixa per la promoció de les jornades gastronòmiques. En aquest sentit, cal destacar que l’àrea de promoció i turisme veu reduït el seu pressupost en un 53,4% en un gir inexplicable de les polítiques per incentivar l’activitat comercial i empresarial del municipi.

El pressupost recull les principals inversions ja planificades pel govern d’ERC com són la intervenció a la Rambla Jaume I i l’avinguda de l’Esport. Tot i així Mendoza ha afegit “Trobem a faltar inversions molt necessàries en la que ja es portava temps treballant com son la nau per les entitats, les millores que van quedar pendents al pavelló esportiu i que es van destinar a altres despeses des de la regidoria d’esports o les intervencions a la teulada del casal de la Gent Gran i Biblioteca per tal de solucionar els problemes d’humitats’.

En darrer lloc, des d’ERC es vol denunciar la manca de transparència amb els partits d’oposició, que només han disposat de 3 dies per estudiar els 78 documents que formen part de l’expedient de pressupostos. Tot i així, el grup municipal d’ERC ha registrat en temps i forma a un document de 27 propostes que ni tan sols han volgut ser objecte de debat o estudi per part de l’equip de govern. Les propostes pretenen dotar dels recursos necessaris en promoció econòmica, manteniment de carrers, platges i espais públics, benestar, educació i habitatge. Donada la manca d’actitud negociadora del govern seran presentades a mode d’al.legació en el procés d’aprovació de pressupostos.