Cambrils

Notícia

PRESSUPOSTOS ANY 2016


PRESSUPOSTOS ANY 2016
 
El passat dia 27 de gener,  i després d’un Ple extraordinari, va tenir lloc l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2016, que servirà a l’ actual equip de govern de Cambrils per iniciar el camí cap el bon desenvolupament de la ciutat.
 
El pressupost aprovat,  enllaça amb la voluntat dels partits polítics que conformen l’equip de govern per tirar endavant el PAM (Pla d’actuació Municipal).
 
Totes dues coses van entrelligades i unides, tant el pressupost com el PAM, són i han de ser les eines per oferir als nostres ciutadans  la possibilitat de millorar el seu benestar així com afavorir el desenvolupament integral de les persones i de la societat cambrilenca en general.
 
Ens acusen d’haver confeccionat un pressupost continuista i d’haver fet una calca d’anteriors pressupostos, jo com a regidor d’hisenda us puc ben assegurar que no es dona el cas.
 
Tot i que és cert, que hi ha partides on no hi ha notòries diferències, s’ha de dir que la Llei estableix molt clarament quins són els serveis obligatoris de que ha de disposar el Municipi i que l’Ajuntament ha de contemplar obligatòriament al seu pressupost com ara (enllumenat, recollida residus, neteja viària, etc.) i els corresponents a competències pròpies del municipi (Policia Local, mercats, promoció de la ciutat, educació etc.) que representen una part molt important del pressupost, i que aquest sí que són continuistes.
 
També cal tenir en compte que aquest pressupost 2016, també obligatòriament ha de fer front a una sèrie d’obligacions establertes per la Llei, referents al capítol I, com ara, increment de l’1 % del sou, recuperació del 50 % de la paga extraordinària del 2012 i , recuperació del fons social, que en els darrers pressupostos estava suspès. Només de capítol I, ja representa un increment respecte el pressupost anterior d’1.008.000 €. Pel que fa al Pla de pensions, s’inclourà al pressupost si el càlcul de la massa salarial ho permet.
 
Hi ha un estalvi en el pagament dels interessos del deute municipal, estalvi que es destina directament entre d’altres, al benestar de la persona i despeses generals.
 
Hem congelat tots els impostos i taxes. La mesura, de manteniment del tipus impositiu en l’IBI, en el mateix percentatge que els anys anteriors, es necessària per tal de poder mantenir i millorar els serveis públics que es presten als ciutadans. 
 
L’increment del pressupost de despeses corrents del 2016, respecte al del 2015 és de 949.556,24 €, dels quals s’ha destinat el 80 % a l’àrea de la persona, augmentant directament 125.000 euros a benestar social, salut i drets cívics, i 223.000,00 euros a la regidoria d’ensenyament i polítiques actives d’ocupació. Remarcant també que és voluntat d’introduir millores ens els serveis de prestacions econòmiques i augment de recursos  dirigits sobre tot  a les persones, promovem encara que no pas amb la mesura que voldríem el lloguer d’habitatge social, partida aquesta última no contemplada en els pressupostos de l’any passat.
 
No són pressupostos continuistes, són realistes,  és prou clar que no són els pressupostos que hagués presentar Esquerra Republicana de Catalunya si hagués obtingut la majoria a l’Ajuntament, però sí que són els que expressen de la millor manera possible la voluntat i cultura del pacte institucional.
 
Aquesta mà estesa, d’acord amb el discurs d’investidura de la nostra alcaldessa,  la fem avinent i extensiva a tots els grups de l’oposició per tal de que s’involucrin en la millor governabilitat de la ciutat de Cambrils.

 
Sens dubte, entre tots farem de Cambrils una ciutat més sostenible, més justa i solidària possible, aquest és el camí.
 
Jaume Gila
Regidor d’ERC responsable de les regidories de personal i d’hisenda de l’ajuntament de Cambrils.