Camp de Tarragona

Notícia

El govern espanyol treu a informació pública el Reial Decret de xarxes elèctriques tancades reivindicat per Esquerra des del 2016

El Ministeri ha publicat avui el Reial Decret.
El Ministeri ha publicat avui el Reial Decret.
Fins l’1 de juliol, es poden presentar al·legacions a un reglament llargament esperat al Camp de Tarragona i que ha de permetre posar en marxa un tipus de xarxes especialment importants per a la creació d’ocupació en el sector petroquímic. 
 
 
La llarga reivindicació per part d’Esquerra Republicana al Camp de Tarragona de la necessitat d’implantar les xarxes elèctriques tancades ha obtingut avui una nova i definitiva resposta per part del Govern espanyol. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert el procés d'informació pública del Reial Decret que crea les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancada. Fins l’1 de juliol, es poden presentar al·legacions a un reglament llargament esperat i que ha de permetre posar en marxa un tipus especial de xarxes que subministren electricitat a una zona industrial, una infraestructura especialment important per a la creació d’ocupació en el sector petroquímic del Camp de Tarragona.
 
Aquestes xarxes, que distribuiran l'energia a clients amb una activitat productiva relacionada en un espai màxim de 5 quilòmetres quadrats, tenen com a objectiu reduir el risc de deslocalització i l'elevat cost energètic que assumeixen determinats sectors industrials. Segons la senadora tarragonina Laura Castel Fort, “per al clúster químic, el cost de l'energia elèctrica és bàsic per a la seva competitivitat”. Es calcula que l'estalvi dels costos energètics, amb una xarxa tancada, és de l'ordre del 30%. “Es preveu -exposa Castel- un impacte en l'augment de les inversions, només en el clúster de Tarragona, de l'ordre de 1.000 milions d'euros i la creació de 1.600 llocs de treball”. La senadora destaca la importància que té el reglament de xarxes tancades “perquè les nostres empreses siguin competitives, puguin generar llocs de treball qualificats i puguin afrontar amb garanties la transformació energètica, tan necessària per tenir una indústria amb futur i sostenible”.
 
El diputat tarragoní Jordi Salvador Duch assegura que la publicació del Reial Decret sobre xarxes elèctriques tancades és “una demostració que quan es treballa coordinadament entre el territori i els representants a les institucions es poden fer grans coses que repercutiran com poques en la creació d’ocupació. L’ofensiva des del Govern, l’Ajuntament de Tarragona, el Senat, el Congrés i Europa ha valgut molt la pena”.
 
La regulació mitjançant Reial Decret d'aquesta matèria permetrà abordar les qüestions més rellevants del procés de creació i autorització de les xarxes tancades i garantirà la sostenibilitat econòmica del sistema elèctric, el que millora la competitivitat dels sectors industrials interconnectats. El diputat al Congrés Joan Capdevila Esteve ha manifestat que “és el primer pas cap a una gran notícia esperada per la indústria altament consumidora d’electricitat, que necessita preus europeus per ser competitiva i per poder mantenir i augmentar la seva producció. Hi hauran nous projectes que vindran gràcies als nous preus de l’electricitat, que faran viables aquests nous projectes i nous llocs de treball al polígon de Tarragona però també en altres del país”. I afegeix: “És un procés liderat principalment pel nostre regidor a l’Ajuntament de Tarragona Jordi Fortuny, molt preocupat pels temes mediambientals i la competitivitat industrial, que va començar a moure aquest tema i que han portat a Madrid Jordi Salvador i Laura Castel amb múltiples accions”.
 
Cronologia d’accions realitzades per Esquerra Republicana
 
-             27 de juny de 2016, el Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presenta la moció per instar el Govern de l’Estat a prendre mesures i canvis legislatius en energia elèctrica per tal d’augmentar la competitivitat de la indústria química, la millora del medi ambient i la sostenibilitat. S’acorda instar el govern a desenvolupar el marc legislatiu que permeti la implantació de les xarxes energètiques tancades, tal com preveu la Directiva 2009/72/CE, que ja s’ha desenvolupat en altres països. La moció esdevé declaració institucional per unanimitat. Ponent: Jordi Fortuny.
-             21 de novembre de 2016, visita del diputat Jordi Salvador i la senadora Laura Castel i altres representants d’ERC (Jordi Fortuny, Pau Ricomà, Ferran Civit) a l’AEQT, on es recull la problemàtica de la no transposició de l’article 28 de la directiva en el cas d’Espanya i els problemes de competitivitat que això genera.
-             9 de febrer de 2017, compareixença del Comissari UE d’Energia a la Comissió Mixta de la UE. Se li fa una bateria de preguntes entre les quals si ha obert expedient a Espanya per la no transposició de la directiva en referència a les xarxes tancades, etc. Ponent: Laura Castel.
-             21 de febrer de 2017, presentació de la Proposta No de Llei (PNL) al Congrés per a la implantació de les xarxes tancades. Ponent: Jordi Salvador.
-             Abril de 2017 es planteja una pregunta per escrit al Ministeri preguntant per la raó de per què l’article 28 de la Directiva no s’ha transposat. Ponent: Laura Castel.
-             6 de juny de 2017, trobada a Brussel·les amb el Comissari d’Energia, Miguel Arias Cañete, on se li insisteix en la necessitat de transposar l’article 28 de la Directiva. Facilita a Esquerra el ponent de la nova Directiva Winter Package, per tal que li fem arribar una esmena en el sentit que defensa el partit. Ponent: Laura Castel.
-             12 de juny de 2017, reunió convocada per l’Ajuntament de Tarragona amb altres institucions i l’AEQT per parlar de les xarxes tancades. Jordi Fortuny, Jordi Salvador i Laura Castel hi són presents. S’explica a la resta d’assistents la voluntat de fer una esmena a la nova Directiva per tal de fer obligatori el desenvolupament legislatiu de xarxes tancades. A través dels eurodiputats d’ERC es defensa a Brussel·les. No prospera, pels vots contraris dels representants del PP, que voten a porta tancada.
-             8 i 13 de novembre de 2018, Interpel·lació sobre l’aplicació de mesures energètiques aprovades al Congrés. Ponent: Joan Capdevila.
-             7 de desembre de 2018, s’aprova el RDL 20/2018 de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica al sector de la indústria i el comerç a Espanya (l’article 3 Xarxes de distribució d’energia elèctrica tancades, com a mesura de suport per a la transició justa de la indústria electro-intensiva). A partir de llavors, s’està pendent del desenvolupament normatiu del reglament. Ponent: Joan Capdevila.
-             Octubre de 2020, s’introdueix l’esmena a la Llei del Canvi Climàtic dirigida a donar seguretat jurídica, per tal que no siguin multades les empreses per que s’aprofiti el buit legal per sancionar indegudament instal·lacions que seran perfectament homologables amb els estàndards europeus, quan finalment s’aprovi el reglament. Ponent: Joan Capdevila.
-             3 de novembre de 2020, se substancia una pregunta oral a la ministra de Transició Energètica i vicepresidenta del Govern, Teresa Ribera, sobre l’estat d’elaboració del reglament. La ministra respon que, a finals del mes de novembre, estarà llest l’esborrany de reglament per a informació pública. Ponent: Laura Castel.

Accés al Reial Decret