Camp de Tarragona

Notícia

“No acceptem que un projecte d’un oligopoli com és la MAT ens trinxi el Camp de Tarragona”

Jordi Salvador Duch i Irene Aragonès Gràcia.
Jordi Salvador Duch i Irene Aragonès Gràcia.
“Qualsevol projecte ha de comptar necessàriament amb la participació del territori”, segons la Federació Regional, que impulsa l'aprovació de mocions en tots els ajuntaments on Esquerra té representació.
 
La Federació Regional d’Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona exigeix al govern espanyol la retirada immediata del projecte de línia aèria elèctrica de molt alta tensió (MAT) Valmuel-Begues i reclama que qualsevol projecte de producció o distribució energètica que es vulgui aprovar i que afecti les nostres comarques “compti necessàriament amb la participació del territori, perquè no volem més projectes fets d’esquena al territori”, asseguren la presidenta i el secretari general de la regional, Irene Aragonès Gràcia i Jordi Salvador Duch, respectivament.

En aquest sentit, Esquerra Republicana impulsa la presentació de mocions contra el projecte de la MAT en tots els ajuntaments on està representada. “No acceptem que un projecte d’un oligopoli com és la MAT ens trinxi el Camp de Tarragona”, denuncien Aragonès i Salvador.

La llei del sector elèctric fa esment de la necessitat de transparència en la planificació del transport de l’energia, i “ens trobem amb un projecte dissenyat completament d’esquena al territori, el qual no ha pogut participar ni en la necessitat del mateix ni, si s’esqueia, en el disseny del recorregut des d’un principi, com hauria estat desitjable”. Aquesta línia d’alta tensió tal i com està plantejada contradiu la pròpia llei del sector elèctric, que parla de minimitzar el cost del conjunt del sistema a l’hora de transportar l’energia.
 
El projecte, impulsat per Forestalia, proposa una MAT de titularitat privada i d’ús exclusiu del seu promotor, i té una longitud aproximada de 274 km amb 475 torres elèctriques entre l’Aragó i Barcelona. Irene Aragonès i Jordi Salvador consideren que s’han d’utilitzar de forma prioritària espais antropitzats per minimitzar l’impacte sobre el territori, el paisatge i el medi natural. És a dir, que qualsevol projecte que es fes “hauria de seguir el traçat d’infraestructures viàries existents, amb possibilitat de circuits soterrats”.

Esquerra defensa un model energètic que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, de km 0, l’eficiència energètica, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure d’oligopolis, amb uns preus justos i amb un paper central de la ciutadania, com a productora i gestora i no només com a consumidora d’energia.