Camp de Tarragona

Notícia

ERC presenta mocions als ajuntaments demanant al govern espanyol que es permeti cremar restes vegetals als camps de cultiu.

Diputat ERC Congrés dels Diputats
Jordi Salvador Duch
ERC ha votat en contra de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular per què no té en compte la situació i necessitats del sector agrari i silvícola ni les afectacions mediambientals.
 
El diputat Jordi Salvador Duch mostra el seu rebuig a la llei que ‘obliga a triturar les restes vegetals i prohibeix cremar-les a les explotacions agrícoles com s’havia fet sempre’. La nova llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració.

Segons Jordi Salvador Duch, diputat republicà, “està fora de tota lògica aplicar aquesta mesura per que implica afegir més problemes i costos afegits al sector agrícola i silvícola, sobretot per als petits negocis i per a les persones que s’hi dediquen a temps parcial”. A més, segueix Salvador, “mediambientalment és insostenible atès que el fet d’haver d’utilitzar maquinària, al lloc o de transport, suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles fòssils, i, per tant, una generació molt elevada de CO2”.

També ha denunciat que ‘la normativa espanyola no preveu cap termini d’adaptació ni cap ajuda que permeti als afectats la compra de maquinària, i per tant a moltes petites explotacions segurament s’acumularan grans quantitats de restes vegetals sense triturar ni cremar, que poden acabar derivant en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors; o bé en un augment del perill d’incendis en conreus, envoltats de bosc’.

Per aquests motius, ERC presenta mocions als ajuntaments del Camp de Tarragona per exigir a al govern espanyol que reconsideri la seva postura i permeti cremar restes vegetals en els propis camps de cultiu.