Camp de Tarragona

Notícia

Espais d’oci lliures de violències masclistes

Carmina Blay Boquera, alcaldessa de Montbrió del Camp i coordinadora territorial de Joventut.
Carmina Blay Boquera.
Carmina Blay Boquera.

Les dades ens ho diuen clar: les agressions sexuals a dones per part d’homes que no són parella o exparella passen sobretot en l’àmbit públic. En una enquesta de violència masclista  realitzada pel Departament d’Interior i en la macroenquesta estatal de violència envers la dona de la delegació del govern, s’observa que un 29 % d’aquestes agressions es donen en espais d’oci, seguit de l’espai públic i el transport públic, mostrant doncs que són espais de risc per a les dones i persones que s’allunyen o que no s’ajusten als models normatius. El context d'oci és un dels que més normalitzats té els comportaments d'assetjament i d'abús sexual que, moltes vegades, passen desapercebuts, queden minimitzats o justificats en la desinhibició i l'alegria de les festes. Justificada, doncs, queda la necessitat de dotar de recursos tècnics més específics per abordar les violències sexuals en aquests contextos.

La Direcció General de Joventut, des del 2019, en el marc del pacte d’Estat contra les Violències Masclistes ha donat  impuls a diferents iniciatives per promoure la prevenció de les violències masclistes i programes d’inclusió i gènere: la campanya Malamente, les formacions a tècniques de Joventut,  el projecte Revoluciona el gènere (tallers per a instituts), i a projectes i assessoraments per a l’elaboració de protocols per l’abordatge de les violències sexuals en espais festius públics. Al Camp de Tarragona, enguany, s’han començat al Consell Comarcal del Baix Camp i a l’Ajuntament de Salou. Es tracta d’un recurs tècnic que ha de servir com a eina per combatre les violències masclistes i així generar més llibertat en aquests espais nocturns amb un assessorament durant tota la redacció del pla  per part de l’Observatori noctà[email protected] per a la creació d’aquest  protocol per l’abordatge de les violències sexuals als espais festius públics des d’una perspectiva comunitària i integral.

Començarà per una fase de diagnosi que és clau ja que serveix per conèixer la realitat del territori i de cada municipi en concret i així poder donar resposta a través del protocol, d’aquestes necessitats detectades. Aquest procés tindrà una durada de nou mesos i es crearà una xarxa de treball per implicar a tota la comunitat,  posant especial èmfasi en aquells col·lectius o persones que tenen implicació o desenvolupen activitats relacionades amb la temàtica, que porten temps treballant des d’una perspectiva de gènere o feminista i  també hi participaran entitats i diferents col·lectius (per exemple joves, persones que munten  esdeveniments, barres...).

Aquest projecte té com a finalitat crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violència sexual en espais públics d’oci. També generar mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violències masclistes. Però també es pretén que el procés de la creació del protocol permeti sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori (polítics, tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilització del desenvolupament del protocol, per tal d’incrementar l’apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d’oci.

Són molts els ajuntaments de Catalunya que l’estan elaborant i que després en fan i en faran ús en les seves festes i en els espais d’oci. Aquest protocol doncs, vol ser un document útil i de continuïtat que fomenti la transversalitat de gènere en les polítiques locals. Promoure la igualtat de gènere i rebutjar les violències contra les dones i contra qualsevol discriminació de gènere, en totes les seves manifestacions, ha sigut un dels compromisos pels quals ha vetllat la Direcció General de Joventut en els darrers anys.

Totes les persones som responsables d’actuar davant un comportament abusiu de tipus sexual. Especialment les persones responsables del desenvolupament dels actes i les encarregades de promoure, dissenyar i gestionar els espais d’oci.