Cassà de la Selva

Totes les notícies

Esquerra Cassà ens posem a disposició de l’ajuntament per treballar plegats i posar solucions sobre la taula contra els efectes del COVID-19:

Des del grup d’Esquerra Cassà, des del primer moment ens hem  posat a disposició de l’Ajuntament i la ciutadania de Cassà pel que fa a la gestió de la crisi del COVID-19. A tal efecte també hem proposat a l’equip de govern de l’Ajuntament de Cassà les següents mesures per tal d’estar al costat d’aquelles persones i col·lectius que puguin veure’s més afectats per les conseqüències del COVID-19: SUPORT A LES PERSONES: -Organització i informació a la ciutadania d’una xarxa de suport a les persones grans o confinades que ho necessitin.   MESURES FISCALS PER LA CIUTADANIA, COMERÇOS, EMPRESES i AUTÒNOMS: Modificar el calendari fiscal de Cassà de la Selva per tal de: -Allargar els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals: el 15 de març comencem els períodes de cobrament de les taxes de cementiri, recollida d’escombraries i clavegueram, i de l’impost de vehicles de tracció mecànica. I l’1 d’abril comença el període de la taxa de guals i reserva d’aparcaments. Estudiar la possibilitat d’allargar el període voluntari  de cobrament d’aquests impostos fins el 30 de juny.   -Aplaçar la domiciliació dels rebuts, per aquells contribuents amb el rebut domicilat, fins que hagi passat la situació d’alarma i els tancaments d’empreses. -Facilitats en el pagament de l’IBI: .Ajornament d’un mes de totes les fraccions domiciliades que encara no s'han meritat. .Endarreriment d’un mes de la domiciliació del rebut. .Ampliació del termini de pagament voluntari fins al 30 de setembre -Mesures per parades de mercat i locals amb terrasses: Posposar o bonificar la proporció de la taxa d’ocupació de via pública de les terrasses de locals de restauració i bars del període que s’obligui als establiments a estar tancats. Prorratejar les quotes d’ocupació de via pública i de les parades de mercat també en funció dels dies que efectivament s'han pogut fer ús del dret, així com posposar la data del seu cobrament.

L’Ajuntament de Cassà de la Selva no pot fer front l’increment del 2% de les retribucions de la Residència Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva.

El mateix equip de govern de JxCat i el PSC de Cassà ha retirat l’increment dels salaris de l’ordre del dia del ple de febrer degut a no disposar dels recursos necessaris per fer-hi front. Esquerra Cassà va posar de manifest en la proposta de pressupostos 2020 que va elaborar i aprovar el govern de JxCat i el PSC que el pressupost de la residència no era real i que no hi havia els recursos necessaris per poder pagar la totalitat dels sous i salaris i els corresponents increments salarials previstos. Discriminació dels treballadors de la residència geriàtrica En l’anterior mandat el govern d’Esquerra Cassà va treballar per una equiparació de les condicions laborals dels treballadors de l’Ajuntament, la Residència Geriàtrica i la Piscina. Amb la retirada de la proposta d’increment salarial pels treballadors de la Residència Geriàtrica suposa trencar aquesta dinàmica i a la pràctica una discriminació pels treballadors de la residència que de moment no veuran aprovat aquest increment per manca de recursos de l’actual pressupost. Tal com va denunciar Esquerra Cassà en el debat dels pressupostos per l’any 2020 de Cassà presentats pel govern de JxCat i el PSC, els pressupostos de la residència elaborats per JxCat i el PSC no reflectien la realitat, i concretament, no hi havia prou recursos per fer front al pagament de les nòmines i els corresponents increments salarials. Aquest va ser un dels motius pels quals Esquerra Cassà hi va votar en contra, i menys de 2 mesos després de començar l’any 2020 ha quedat demostrat el que va denunciar Esquerra Cassà en el seu moment.    Endarreriment en el pagament de les factures de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, més de 170 factures pendents de pagar o pagades fora de termini. Malgrat que el regidor d’hisenda del govern de JxCat i el PSC ha reconegut no hi ha cap mena de problema de tresoreria per pagar les factures, en el darrer trimestre de l’any 2019 un total de 174 factures de l’Ajuntament de Cassà s’han pagat fora del termini de pagament.

Can Frigola

JxCat i el PSC rebutgen la proposta d’Esquerra Cassà per aconseguir una subvenció del 75% per rehabilitar Can Frigola

L’equip de govern ni tan sols es planteja presentar la sol·licitud per intentar aconseguir la subvenció del 75% de la inversió total.   Esquerra Cassà va presentar una proposta d’acord perquè l’Ajuntament de Cassà es presenti a les subvencions de l’1,5% Cultural convocades aquest mes de gener que permetrien finançar fins un 75% de la rehabilitació de l’edifici de Can Frigola.   El grup d’Esquerra va remarcar la necessitat d’aprofitar l’oportunitat per aconseguir recursos per rehabilitar aquest edifici per possibles ampliacions dels serveis de la Sala Galà, per acollir-hi noves activitats, o per ampliar altres serveis municipals existents com ara un servei de ludoteca, nous espais culturals, al mateix temps que es rehabilitaria i conservaria l'únic bé cultural d'interès cultural que té el nostre municipi, i mostra important del patrimoni històric cassanenc.   Fet que serviria d’una banda per conservar un bé patrimonial del municipi, podent aconseguir un 75% dels recursos necessaris, i també per donar més vida al nucli històric.   La proposta va ser rebutjada per part de l’equip de govern de JxCat i el PSC, perdent d’aquesta manera la possibilitat de disposar de recursos per rehabilitar l’edifici i disposar de nous espais i activitats municipals.

Esquerra Cassà denuncia l’increment desmesurat del preu de l’aigua que ha aprovat el govern de JxCat i el PSC

La quota fixa de l’aigua s’incrementa un 35% i la variable fins a un 25%. El ple d’aquest mes de febrer l’equip de govern de JxCat i el PSC ha aprovat l’increment del preu del servei municipal d’aigua potable de Cassà de la Selva. Esquerra Cassà denuncia que aquest increment és desmesurat, i que es fa amb base uns càlculs fets únicament per l’empresa concessionària, sense que hagin estat contrastats, i que a més això es produeix just als darrers 3 anys de la concessió del servei d’aigua. Esquerra Cassà que ha votat en contra de l’increment, ha denunciat que a més, l’any 2017 es va encarregar una auditoria de costos de la companyia que no va obtenir resultats concloents degut a que la mateixa companyia no va facilitar les dades necessàries. Davant d’això el grup d’Esquerra Cassà, ha votat en contra, perquè és totalment desproporcionat un increment del 35% de la quota fixa, i de la variable en alguns casos fins al 25%, i més quan no s’ha pogut realitzar una auditoria pública dels comptes, i sospitosament els darrers 3 anys de la concessió. Des del grup d’Esquerra s’ha anunciat que emprendran les accions corresponents per aturar aquest increment injustificat i han demanat a l’equip de govern que en un aspecte tant sensible com un bé de primera necessitat, cal fer les coses amb rigor i contrastant els números. A més puntualitzen, que per molt que es disminueixi un 2,5% l’IBI, si el rebut de l’aigua incrementa la part fixa un 35% i la variable fins a un 25% la pressió fiscal dels cassanencs augmenta forçosament. Proposta d’Esquerra Cassà per rehabilitar l’edifici de Can Frigola: Esquerra Cassà ha presentat una proposta d’acord perquè l’Ajuntament de Cassà es presenti a les subvencions de l’1,5% Cultural convocades aquest mes de gener que permetrien finançar fins un 75% de la rehabilitació de l’edifici de Can Frigola. El grup d’Esquerra ha volgut remarcar la necessitat d’aprofitar l’oportunitat per aconseguir recursos per rehabilitar aquest edifici per possibles ampliacions dels serveis de la Sala Galà, per acollir-hi noves activitats, o per ampliar altres serveis municipals existents com ara un servei de ludoteca, nous espais culturals.

Els pressupostos de l’ajuntament de Cassà pel 2020 redueixen la inversió en promoció econòmica, comerç, participació, educació i no preveuen inversions en polítiques d’habitatge.

-L’equip de govern de JxCassà i el PSC no ha ni respost les propostes fetes pel grup d’Esquerra Cassà. -El grup d’Esquerra Cassà denúncia que el pressupost de la residència no és real i no contempla els recursos necessaris per fer front a totes les despeses de personal.   Manca de rigor i diàleg per l’elaboració dels pressupostos per part de l’equip de govern: Malgrat que el grup d’Esquerra Cassà el passat mes de novembre ja va demanar la informació a l’equip de govern de JxCassà i el PSC, no han facilitat el detall dels pressupostos fins la nit de dilluns a dimarts de la mateixa setmana del ple, menys de 3 dies abans del debat en ple. Tot i així el grup d’Esquerra Cassà, com a mostra de voluntat de pacte i diàleg, malgrat no disposar de tota la informació al respecte dels pressupostos, va fer arribar més de 30 propostes a l’equip de govern el diumenge anterior, fins i tot abans que l’equip de govern aclarís la majoria d’accions que pretén dur a terme. A dia d’avui el grup d’Esquerra Cassà denuncia que JxCassà i el PSC no han ni respost les propostes fetes, cosa que consideren una falta de respecte i manca de seriositat, i més tenint en compte que Esquerra Cassà va ser la força més votada i que per tant seria bo que l’equip de govern com a mínim intentés recollir les propostes o suggeriments d’Esquerra Cassà.   Un pressupost sense els recursos necessaris per la residència geriàtrica: Malgrat que des del primer dia Esquerra Cassà ha posat sobre la taula els errors en el pressupost de la residència geriàtrica presentat per l’equip de govern de JxCassà i el PSC, el govern d’aquests partits ha presentat i aprovat uns comptes que no disposen dels recursos suficients per fer front a les nòmines i els costos de personal que actualment té la residència. Al capítol de sous i salaris del 2020, aquest any s’hi haurien d’incorporar els sous i salaris del personal de la cuina de la residència que es va subrogar l’any passat que ascendien a més 140.

El Ple de Cassà aprova la proposta d’Esquerra perquè es depurin responsabilitats dins el cos de Mossos d’Esquarda

Al ple del mes d’octubre, s’ha aprovat a proposta d’Esquerra Cassà, una moció en la qual s’acorda demanar que es depurin responsabilitats dins el cos de Mossos d’Esquadra fruit de l’actuació i violència desproporcionada ocorregudes durant el 15 d’octubre a Cassà de la Selva. Així mateix amb la mateixa moció s’ha acordat donar suport a tots els afectats i damnificats per aquesta actuació, així com la reclamació de la posada en llibertat de tots els detinguts durant les manifestacions de rebuig a la sentència condemnatòria dels líders polítics i socials catalans. Manca d’informació i rigor en la gestió dels recursos. L’Equip de govern ha dut al ple una proposta per utilitzar 400.000€ en la suposada compra d’un edifici. El grup d’Esquerra Cassà ha votat en contra de la proposta de l’equip de Govern de destinar 400.000€ a una actuació urbanística que a dia d’avui no es disposen dels projectes, ni d’una taxació, ni d’un acord de compra, i que es desconeix quin ús se li donarà, ni quin cost tindrà. A més el grup d’Esquerra ha denunciat, que no pot ser, tractant-se d’una quantitat de recursos tant important com 400.000€, es porti al ple sense donar tota la informació, sense donar tota la informació a tots els regidors, i que s’informi de manera verbal 3 dies abans del ple de la poca informació que hi ha. Des d’Esquerra Cassà, es considera una manca de responsabilitat i rigor en la gestió dels recursos municipals, i una manca d’informació als regidors del ple als quals no s’ha informat d’aquesta proposta, que denota el poc rigor en la gestió dels recursos de tots els cassanencs de l’actual govern de JxCassà i el PSC. Finalment aquesta proposta ha estat aprovada pel vot de qualitat de l’alcalde per 8 vots a favor i els 8 vots en contra del grup d’Esquerra. Canvis mediàtics, però poc efectius i socialment poc justos a les ordenances fiscals. El grup d’Esquerra s’ha abstingut en l’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per l’any 2020, per una banda perquè s’incrementa el cost de la taxa de recollida d’escombraries, sense que a dia d’avui es disposi d’una planificació sobre com millorar el sistema de recollida i incrementar el percentatge de reciclatge.

Comunicat d’Esquerra Cassà de valoració del ple extraordinari en motiu de la sentència als líders independentistes, i les càrregues policials ocorregudes a Cassà.

Des del grup d’Esquerra Cassà hem aprovat la moció conjunta de l’ACM i l’AMI en rebuig a la sentència als líders independentistes. Tanmateix ens ha sorprès l’absència del regidor del PSC al ple, i ens preguntem si la presència al Ple de l’Ajuntament de Cassà serà selectiva. Per aprovar el seu sou i un càrrec de confiança sí que assisteix al ple però per debatre i posicionar-se respecte la democràcia i els nostres drets civils i polítics no. Així mateix tal com diu Jordi Cuixart, la única resposta possible a la sentència és la reincidència en l’exercici de tots i cadascun dels drets que aquesta sentència i l’Estat Espanyol ha trepitjat, i ens porta a reafirmar en que ho tornarem a fer. També hem volgut recordar les paraules d’Oriol Junqueras en tant que aquesta sentència demostra que no tenim alternativa a la de construir un nou estat, que pugui garantir els nostres drets civils i polítics i el benestar de la ciutadania. Finalment hem volgut recordar al poble de Cassà i als companys de Junts per Cassà que han escollit com a soci de govern i per aconseguir l’alcaldia al PSC, avui absent al ple. Un partit que afirma, després de la sentència,  que ningú ha estat jutjat per les seves idees, que diu que a Catalunya hi ha un naufragi polític, que aplaudeix la greu sentència que imposa 100 anys de presó als nostres líders polítics i socials i que diu que aquesta sentència ha fet justícia. Hem emplaçat als regidors i regidores de Junts per Cassà, a reflexionar-hi, perquè les decisions preses en un moment determinat, afectaran quatre anys el poble de Cassà i tal com apunta Jordi Cuixart, el compromís i la determinació han de ser absoluts. Amb aquests companys de viatge, poden garantir aquesta determinació i aquest compromís de l’ajuntament amb el poble de Cassà? Cassà es mereix això? En acabat independentment de les gestions que s’han fet des de l’equip de govern fins ara, que valorem positivament, hem instat a l’equip de govern de l’ajuntament de Cassà que estudiï la possibilitat de prendre accions al respecte de l’actuació del mossos a dintre del nostre municipi i en defensa dels ciutadans i ciutadanes agredits per tal de denunciar una actuació clarament desproporcionada de la policia autonòmica.

100 primers dies del govern de JxCat i PSC a Cassà, no podem permetre que Cassà s’aturi.

Aquest setembre, després de l’estiu hem iniciat el nou curs, igual com també hauran transcorregut els 100 primers dies del govern de JxCat i el PSC a Cassà de la Selva. Temps suficient perquè tothom es situï i es continuï amb l’acció de govern tant necessària per Cassà i sense aturar les diverses millores i projectes que havia engegat i tirat endavant l’anterior govern d’Esquerra Cassà.   Projectes aturats, endarrerits i suspesos? Des d’Esquerra Cassà tenim molt clares quines són les necessitats i les accions a prendre per seguir millorant el nostre poble, tanmateix veiem com el govern de JxCat i el PSC, de moment, no tant. Malgrat haver-hi una quantitat important de projectes engegats per l’antic govern, molts d’ells en  vies de desenvolupament, veiem amb preocupació que molts d’aquests estan quedant endarrerits, amb la pèrdua de recursos que se’n pot derivar de no desenvolupar-los, l’endarreriment de les millores o fins i tot problemes de caire econòmic o el risc de perdre alguna subvenció si no es tiren endavant quan toca.   Endarreriment en l’ampliació de les places públiques d’aparcament: La darrera legislatura es van crear diversos nous espais d’aparcament, dos dels més importants s’havien de desenvolupar aquest 2019, un aparcament de més de 40 vehicles a l’antiga fàbrica de Can Molinas que fa cantonada entre el carrer Primitiu Artigas i el carrer Hospital, i per uns 50 cotxes més a l’antiga fàbrica de Can Rich-Xiberta a la carretera provincial. Tots dos projectes ja disposaven dels recursos econòmics necessaris per adequar-se, i hi havia els corresponents convenis aprovats abans de les eleccions amb els propietaris per iniciar-se les actuacions. Tot i així, ha passat l’estiu i cap dels dos encara no es poden utilitzar per aparcament.   Cal seguir prenent mesures per la millora de la neteja de la via pública i el reciclatge: Al llarg d’aquests primers mesos del nou govern de JxCat i el PSC no s’ha pres cap nova iniciativa, que no s’hagués implementat anteriorment, contra els abocaments incontrolats, actes incívics o per la millora del reciclatge.

Esquerra Cassà mostra la seva preocupació per la indefinició de l’equip de govern de JxCat i PSC a Cassà amb el desenvolupament dels nous trams de via verda.

Esquerra Cassà mostra la seva preocupació per la indefinició de l’equip de govern de JxCat i PSC a Cassà amb el desenvolupament dels nous trams de via verda. La passada legislatura es va aconseguir una subvenció de 750.000€ pel desenvolupament de nous trams de via verda. L’equip de govern de JxCAT i el PSC va renunciar, al mes d’agost, a poder optar a una subvenció de fins a 400.000€, malgrat disposar del projecte per presentar-s’hi. L’anterior equip de govern d’Esquerra Cassà, va aconseguir una subvenció de 750.000€ per l’execució d’un nou tram de via verda, que obria nous trams de via verda, i unia Cassà amb els municipis de Sant Andreu, Campllong, Fornells i Llambilles. Aquest projecte a més va ser valorat amb la millor puntuació de tots els projectes que es van presentar a aquesta convocatòria a Catalunya. Després de les eleccions calia seguir treballant i fent passos per l’execució del projecte i no perdre la subvenció. Des d’Esquerra Cassà, s’han realitzat diverses reunions amb l’equip de govern i l’alcalde en les quals es va posar a disposició tota la informació, i com es preveia finançar tot l’import del projecte. Tanmateix d’entrada l’equip de govern de JxCAT i PSC va decidir renunciar al mes d’agost a presentar el projecte de manera individual, que ja estava redactat, a les subvencions de la Generalitat pels plans de foment turístic i les possibilitats d’aconseguir, amb un bon projecte com el que tenim, una quantitat més important de recursos d’altres administracions que podia haver arribat fins a un màxim de 400.000€. 400.000€ per tant, que segur que no es podran disposar i que hauran de sortir dels recursos de l’Ajuntament de Cassà. Malgrat tot, els responsables d’Esquerra Cassà de l’anterior equip de govern van exposar la manera com finançar aquest important projecte a l’actual equip de govern, però tot i així en aquest ple de setembre no preveu cap partida per fer front a les obres d’execució d’aquest projecte.