Cassà de la Selva

Totes les notícies

S'inicien els tràmits per declarar el sistema hidràulic de Can Vilallonga Bé Cultural d'Interès Nacional

El Consorci de les Gavarres, conjuntament amb els municipis que en formen part, estan treballant intensament perquè les gavarres siguin declarades zones d'interès etnològic. Dins aquest àmbit s'han inventariat un seguit d'elements patrimonials com són: Molí d'en Frigola, Molí del Mas Xifra de Vall, Molí de Canyadell, Rajoleria de Can Frigola, Forn Gran, Sistema hidràulic de Can Vilallonga, pous de glaç de la Font d'en Salomó, Font Picant, Mina "Victoria Esperanza" i Mina "Niño Jesús". Aquest inventari s'ha presentat al Departament de Cultura de la Generalitat que ha iniciat l'expedient per declarar aquests elements patrimonials Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Aquesta és la figura de màxima protecció dels béns culturals, i al nostre municipi tan sols hi havia fins al moment la Torre Selvana, que a mitjans del segle XX va ser declarat BCIN. Amb aquesta posada en valor d'aquest patrimoni etnològic, s'avança un pas més per fer de Can Vilallonga un centre de referència del massís, tal i com ja defensàvem en el pla d'equipaments presentat per l'acutal equip de govern.

3.000 alumnes participen d'activitats d'educació ambiental a Can Vilallonga

Durant el curs 2009 - 2010 el Consorci de les Gavarres ha potenciat les activitats pedagògiques a l'entorn del massís, amb una oferta d'activitats prou atractiva que ha generat que gairebé 3.00 alumnes participessin d'aquesta iniciativa. Anteriorment tan sols es duien activitats en relació als ocells i es feia una sessió d'anellament científic de les aus, que enguany s'han complementat amb les següents. . Els ecosistemes de les gavarres: investigació del paisatge mediterrani. . Les gavarres un bosc mediterrani: descoberta dels ambients forestals del massís. . L'home i el medi a les gavarres: l'empremta de les activitats humanes. . Les olors i els usos de les plantes: el bosc mediterrani a través dels sentits. Aquesta oferta es complementarà amb altres activitats a l'entorn del massís on hi participaran diferents administracions i que seran presentades en el transcurs d'aquest any.

S'inicia el pla impuls

El departament de treball ha aprovat el pla impuls presentat per l'Ajuntament de Cassà, a través del qual s'han contractat un total de 14 persones en situació d'atur per treballar en els següents àmbits: 2 persones a noves tecnologies 5 agents cívics 3 persones per estalvi i eficiència energètica 4 persones per tasques a la via pública Aquest pla té una durada de 6 mesos i el sou d'aquests treballadors es cobreix de forma íntegre a través del SOC i del Fons Social Europeu.