Cassà de la Selva

Notícia

Esquerra Cassà planteja noves propostes per fer front al COVID-19 i els seus 8 regidors donen les retribucions del mes de març a la Residència Geriàtrica Sant Josep:

En el comunicat fet públic avui per part del grup d’Esquerra Republicana de Cassà de la Selva, els seus regidors demanen que en no haver-se celebrat el ple corresponent al mes de març, i que per tant no es podran abonar les indemnitzacions als regidors, aquestes es donin a la Residència Geriàtrica Sant Josep per la compra de material de protecció.

Els republicans reclamen la celebració telemàtica d’una comissió informativa o un ple per tal que tots els regidors del consistori estiguin informats i es puguin debatre i posar sobre la taula mesures per combatre els efectes econòmics i socials que pugui tenir el COVID-19.

Així mateix des del grup d’Esquerra Cassà, es demana al govern de JxCat i el PSC, l’ampliació dels terminis i ajornament del cobrament dels impostos i taxes municipals més enllà dels 15 dies que va anunciar el govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva que troben insuficients.

Es demana també que aquest ajornament comprengui l’IBI, un dels impostos més importants que han de fer front els i les contribuents.

En les propostes proposades també es remarca la necessitat de tenir especial cura d’aquelles persones confinades que no tinguin la possibilitat de tenir suport d’algun altre familiar a través d’una xarxa de voluntaris, al mateix temps que es tornen a proposar mesures per als comerços, autònoms i petites i mitjanes empreses de Cassà de la Selva.

El comunicat acaba amb un agraïment a tots els treballadors de l’Ajuntament, la Piscina Municipal, i especialment als treballadors i treballadores de la Residència Geriàtrica Sant Josep entre d’altres.

“Vista l’evolució de la situació d’emergència sanitària derivada de la lluita contra el COVID-19.

Vista la pròrroga de l’estat d’alarma i l’allargament del període d’excepcionalitat, que pot tenir conseqüències importants per la ciutadania a nivell econòmic i social.

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Cassà de la Selva proposa per l’Ajuntament de Cassà les següents mesures:


1. Malgrat que des del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya vam demanar la realització d’un ple municipal per mitjans telemàtics per tal de poder dialogar, debatre i consensuar les actuacions preses arrel del COVID-19 abans que finalitzés el mes de març, el govern de Cassà de la Selva fins a dia d’avui no ha convocat cap ple ni comissió informativa amb tots els regidors de l’ajuntament.

Creiem que seria bo reunir tots els regidors del consistori, bé sigui amb un ple o una comissió informativa, amb mitjans telemàtics, per tal de poder compartir tota la informació, resoldre els dubtes i debatre les propostes que hi puguin haver sobre la taula, especialment en un moment tan crític pel nostre poble com el que estem vivint. 

Demanem que amb les indemnitzacions que haurien percebut els 8 regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya corresponents al mes de març, que en no haver-se convocat el ple municipal no es podran abonar (un total de 2480€ en conjunt), es procedeixi per part de l’Ajuntament a fer una donació a la Residència Geriàtrica Sant Josep per la compra de material de protecció per les treballadores i treballadors del centre. En cas que aquesta necessitat estigui coberta, que aquest import es destini al CAP de Cassà de la Selva amb el mateix objectiu o a qualsevol iniciativa per la lluita contra el COVID-10 que es consensuï amb els regidors.

Instem a la resta de regidors del consistori a fer el mateix, i que sol·licitin que l’import de les indemnitzacions no percebudes es destini a la lluita contra el COVID-19.

2. Ampliació dels terminis de pagament dels impostos i taxes municipals. Malgrat l’anunci dels d’ampliació dels terminis de pagament de 15 dies per alguns impostos i taxes municipals, creiem que és insuficient i instem al govern de l’Ajuntament de Cassà a aprovar un nou calendari fiscal ampliant aquests terminis més enllà de 15 dies, i aplaçar els períodes de cobrament dels rebuts domiciliats fins que com a mínim l’estat d’alarma s’aixequi, tal com ja han fet també altres municipi amb la recaptació delegada a XALOC.

3. Aplaçar i ampliar el període de cobrament de l’IBI i la data de cobrament dels rebuts domiciliats, si es prorroguen la resta d’impostos i taxes per tal que no quedin totes acumulades en mateix període de temps.

4. Vista l’evolució i previsible manteniment de la situació al llarg d’un període llarg de temps, veiem amb preocupació la situació d’aquelles persones, que sense estar en risc d’exclusió social es veuen confinades a casa seva, ja siguin persones grans o persones confinades, i sense que ningú del seu entorn es pugui fer càrrec de les seves necessitats bàsiques.

Creiem necessari establir, o en cas que ja existeixi, publicitar la manera com s’hi poden afegir, una xarxa de voluntaris per tal d’estar al costat de totes aquelles persones que ho necessitin, convençuts que una crida oberta a la ciutadania, des de l’Ajuntament, permetria disposar de més recursos humans per aquestes tasques.Al mateix temps creiem que fora bóconcretar específicament, per tots els mitjans possibles, com poden sol·licitar aquest acompanyament les persones que ho necessitin tenint en compte que moltes d’elles poden ser persones grans.
 
5. Tal com ja vam explicitar en el nostre darrer escrit de propostes la setmana passada, instem al govern a utilitzar el romanent del 2019 per desplegar polítiques per la lluita contra els efectes econòmics i socials del COVID-19, com per exemple:
    1. Línia d’ajuts a autònoms i comerços locals que hagin vist disminuïts els seus ingressos, compatibles amb les ajudes que puguin rebre de la Generalitat o el Govern de l’Estat.
    2. Ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha hagut de tancar mentre duri l’estat d’alarma.
    3. Ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos fruit d’una modificació de la seva relació laboral.
    4. Elaboració i aprovació d’un Pla Municipal de Reactivació Econòmica.
    5. Tramitar el pagament de les factures de serveis ja prestats el més ràpid possible per tal de donar el màxim de liquidat possible a empreses i autònoms que treballen per compte de l’ajuntament de Cassà.
 
A tal efecte, fem arribar aquestes propostes al govern de Cassà de la Selva, per tal que es puguin desplegar per donar suport a aquelles persones i col·lectius que es vegin més afectats per la situació actual derivada de l’emergència sanitària del COVID-19, recordant que com a regidors d’aquest ajuntament restem a disposició per consensuar i desplegar les mesures necessàries per estar al costat dels cassanencs i cassanenques afectats per la situació actual.


No volem acabar aquest escrit sense deixar constància explícita del suport i agraïment a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Cassà, la piscina municipal, i molt especialment de la Residència Geriàtrica Sant Josep i al personal del CAP,  a totes les persones dels comerços, paradistes, supermercats, farmàcies  i altres establiments bàsics de Cassà de la Selva que aquests dies especialment durs segueixen prestant els seus serveis, així com a tota la ciutadania que respecta i segueix les indicacions dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya i la Conselleria de Salut.”