Cassà de la Selva

Notícia

Esquerra Cassà planteja propostes d'acompanyament a la gent gran, i noves propostes econòmiques per fer front a la situació econòmica i social del COVID-19

Ens trobem a prop d’arribar al mes de confinament derivat de la gestió de l’emergència sanitària per fer front al COVID-19.
 
Per aquest motiu, un cop més, el grup d’Esquerra Cassà es torna a posar a disposició, i fa algunes aportacions, respecte la necessitat de comptar i informar a tots els regidors de l’ajuntament de les decisions que es prenen, mesures d’acompanyament a la gent gran, i propostes de caire econòmic per començar a treballar per la recuperació econòmica i per lluitar contra els efectes socials que la situació actual pugui tenir.
 
Reproduïm les propostes fetes arribar a continuació:

Davant la prolongació de l’estat d’alarma i la situació de confinament, reiterar, un cop més, que el grup d’Esquerra Cassà de la Selva ens posem a disposició de l’Ajuntament de Cassà per allò que es consideri necessari i plantejar conjuntament mesures per combatre la possible crisi econòmica i social derivada de la gestió de l’emergència sanitària del  COVID-19.
 
Des del grup d’Esquerra Cassà, malgrat la situació actual, hem seguit fent propostes per escrit a l’equip de govern, i considerem necessari la convocatòria immediata dels corresponents òrgans col·legiats per tal de poder conèixer la informació necessària i poder participar-hi com a regidors i representants de la ciutadania que som, també aportant propostes.

A tal efecte fem arribar les següents peticions i propostes al govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva:

1. No aturar la presa de decisions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. Que l’equip de govern recuperi les juntes de govern, les comissions informatives i els plens per tal de seguir tramitant i prenent les decisions que calguin per la gestió de l’Ajuntament. Independentment de les reunions de portaveus en les que es dona tota la informació de les accions fetes, cal que tots els regidors, també els de l’oposició, puguin participar ens els òrgans col·legiats existents a l’Ajuntament de Cassà i que siguin convocats de manera telemàtica com abans millor.
 
Sol·licitem, en aquest sentit, la convocatòria d’ una comissió informativa, on tots els regidors del consistori puguin tenir la informació que es disposa de la gestió de l’emergència sanitària, i que conjuntament es puguin debatre mesures i propostes per la gestió de la situació actual i que es comencin a plantejar propostes per pal·liar la possible crisi econòmica i social que pugui arribar.
 
També considerem necessari, tal com hem fet arribar, la convocatòria d’un ple per poder fer pública la informació i debat d’aquestes propostes. En conseqüència demanem també la convocatòria del corresponent ple del mes d’abril a tal efecte.
 
Molts ajuntaments i administracions estan fent aquestes sessions de forma telemàtica, legalment és factible, i de fet el mateix equip de govern està reunint al consell de govern als regidors de govern, de forma telemàtica.
 
2. Veient l’allargament de l’estat d’alarma i de confinament, sol·licitem que l’Ajuntament engegui una ronda de trucades a totes les persones de més de 65 anys residents a Cassà de la Selva per tal de comprovar que estan bé, que tenen les seves necessitats ateses, i, si s’escau, atendre les necessitats bàsiques que puguin tenir. En aquest sentit seguim suggerint una crida oberta al voluntariat, des de l’ajuntament,  i una crida oberta a la ciutadania perquè faci arribar a l’ajuntament les situacions que puguin requerir qualsevol tipus de necessitats socials.  

3. Impulsar el pagament de totes les factures pendents, prioritzant aquelles factures de serveis prestats per autònoms i petites i mitjanes empreses. En l’últim ple de febrer hi havia una quantitat important de factures pendents de pagament i endarrerides, així mateix sol·licitem informació al govern l’estat d’aquestes factures pendents. 

4. Sol·licitem informació actualitzada respecte el calendari fiscal i si hi haurà nous canvis i aplaçaments dels actuals terminis, i si s’ampliarà a d’altres impostos, tal com vam proposar amb l’IBI. 
Així mateix sol·licitem informació respecte com s’ha de procedir amb els contribuents que hagin rebut les corresponents comunicacions de Xaloc pel pagament d’algunes taxes i impostos municipals, com el cementiri municipal, impost de vehicles de tracció mecànica, recollida d’escombraries i la taxa de clavegueram.
 
5. Sol·licitem al govern que es plantegi accions per establir línies de subvencions per bonificar una part de l’IBI als comerços locals i activitats econòmiques d’aquells qui hagin hagut d’aturar la seva activitat econòmica, i ajudes pel pagament del lloguer a aquelles persones en situació d’ERTO o que hagin estat acomiadades. 

6. Sol·licitem l’aclariment al voltant del tema de les recents normatives sobre la utilització dels hort urbans, especialment en relació als horts urbans de l’Ajuntament de Cassà, on hi ha diversos petits hortalans que tenen planter preparat per aquest mes d’abril. 

7. Sol·licitem també informació respecte l’eventual suspensió o aplaçament, o quines alternatives s’estan plantejant respecte la Fira del Tap, la Festa Major, les activitats d’estiu, o el Solfejant. La comissió informativa o el ple seria un bon espai per poder compartir la informació, les alternatives i els plantejaments entre tots els regidors d’activitats i esdeveniments tant importants com els que estem parlant. 

8. Sol·licitem informació també respecte la liquidació de l’any 2019, que vam sol·licitar ja abans de l’inici de la situació d’alarma i confinament, i que no se’ns ha facilitat, que se n’hauria d’haver donat compte a la comissió informativa i el ple de març a tots els regidors de l’ajuntament. 

Amb la liquidació del 2019 hi ha una quantitat molt gran de recursos i si es comparteix aquesta informació entre tots els regidors es podran plantejar propostes per tal de destinar-los a mesures per la recuperació econòmica i social de Cassà de la Selva.

Cuidem-nos, ens en sortirem.
 
Atentament,
Esquerra Cassà de la Selva