Cassà de la Selva

Notícia

Esquerra Cassà proposa la creació d’un grup de treball per la recuperació econòmica i social de Cassà de la Selva.

Emplaça a JxCat i al PSC, a consensuar mesures en l’àmbit econòmic, social, per protegir les entitats cassanenques, la cultura i aquells col·lectius més vulnerables.

Des d’Esquerra Cassà, conscients de la greu situació que estem vivint, com a representants de la ciutadania de Cassà de la Selva, reiterem la nostra disposició a col·laborar en la resolució de la crisi i  ens posem a disposició perquè conjuntament amb JxCat i el PSC elaborem i planifiquem la recuperació econòmica i social necessària després de l’emergència sanitària pel COVID-19.

Per aquest motiu, oferim la nostra voluntat per consensuar i planificar conjuntament les accions que cal prendre, fent-ho amb el màxim consens possible, incorporant, posant en comú i acordant les propostes dels diversos grups.

Entenem que la voluntat de tots és minimitzar els efectes econòmics i socials d’aquesta situació. Per aquest motiu és important compartir tota la informació disponible, per poder col·laborar i consensuar les mesures a prendre, amb la màxima rapidesa possible, després de 7 setmanes d’aturada de la major part de l’activitat econòmica del poble i una evident repercussió sòcio-econòmica sobre els nostres ciutadans.

El nostre grup ve insistint repetidament, des que va començar l’estat d’alarma a mitjans de març, de la importància de treballar en aquesta línia i ha fet arribar a l’equip de govern diverses propostes, algunes de les quals encara no han tingut resposta. Demanem  al govern de JxCat i el PSC que convoqui aquest grup de treball amb la major brevetat possible i mirem de consensuar totes les mesures que s’hagin de prendre.

Per aquest motiu:
 1. -Emplacem a JxCat i el PSC a crear una comissió de treball per la recuperació econòmica i social de Cassà de la Selva per tal de debatre i acordar mesures i actuacions en els següents àmbits:
  1. .Paquet de mesures  per la recuperació econòmica amb mesures concretes per autònoms, comerços locals, i petites i mitjanes empreses de Cassà de la Selva.
  2. .Paquet de mesures de protecció social, tenint especial cura d’aquelles persones que han quedat sense ingressos, i els que pateixen més greument els efectes del confinament.
  3. .Paquet de mesures per assegurar la connectivitat d’aquelles famílies que a dia d’avui no tinguin mitjans de connexió a la xarxa per poder seguir programes formatius, des de les etapes obligatòries fins als cursos universitaris o formacions ocupacionals.
  4. .Elaborar plans d’actuació concrets amb la finalitat que cap entitat del municipi es vegi forçada a deixar de funcionar per aquest en motiu del COVID-19 en un futur.
  5. .Paquet de mesures per afavorir l’activitat cultural, i planificar iniciatives culturals adaptades a la nova realitat.
  6. .Pla d’actuació per potenciar el paper de la borsa de treball i la formació ocupacional oferta des de l’ajuntament.
  7. .D’acord amb tot l’exposat anteriorment i la disponibilitat pressupostària acordar quines haurien de ser les principals inversions a realitzar i prioritzar a nivell de municipi.
 
 1. -Que l’equip de govern convoqui el més aviat possible en aquesta comissió de treball a tots els regidors de l’ajuntament i se’ns faci arribar, per començar a treballar, la informació disponible respecte els recursos que es poden utilitzar i determinar quines polítiques es poden desenvolupar. Concretament demanem:
  1. .Recursos de la liquidació disponibles i previsió de la seva utilització a dia d’avui amb la legislació actual.
  2. .Recursos disponibles generats per les activitats i serveis que s’han deixat de fer.
  3. .Relació de les despeses realitzades fins a dia d’avui derivades de la gestió de l’emergència sanitària del COVID-19.
  4. .Estudi detallat dels ingressos que es deixaran de percebre segons els serveis.
  5. .Compartir els estudis disponibles en marxa per saber les afectacions que té el COVID-19 a als diversos àmbits del municipi, comerç, empreses, entitats...
 
Des d’Esquerra Cassà fem aquesta nova proposta per la creació d’un espai de treball perquè els grups polítics puguem consensuar conjuntament quines han de ser les accions i establir les prioritats compartint tota la informació i experiència que disposem els diversos grups municipals.

Aquesta proposta, tal com es pot veure, és una proposta sense cap condicionant, oberta i amb la voluntat de poder sumar esforços per tal d’afrontar un moment complicat com el que estem vivint posant aquelles persones i sectors que més pateixen i patiran els efectes econòmics i socials del COVID-19.

Esperem que el govern de JxCat i el PSC de l’Ajuntament de Cassà reculli aquesta iniciativa i obri la porta a sumar esforços amb Esquerra Cassà.

Restem pendents de la seva resposta.
 
 
Esquerra Cassà de la Selva
6 de maig de 2020