Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ D'IMPULS AL CONSUM D’ENERGIES RENOVABLES

 
Precedents
El Ple del 29 de març del 2016, ERC va presentar una moció amb el títol Energia sostenible i socialment responsable. De fet la denominació original de la moció era Som energia però els canvis derivats del consens amb el grup municipal Som de Castellar-Psc  varen modificar el títol i alguns acords. En essència, però, el propòsit de la moció i les seves demandes es varen mantenir inalterables. Es tractava, bàsicament, que l’energia elèctrica consumida pel municipi fos d’origen renovable.

En aquella moció s’establia en el punt 1c que les conclusions de la comissió s’haurien de concretar en tres mesos. De fet, la creació de la comissió, anunciada en el punt 1a tampoc s’ha formalitzat mai. Un any després de l’aprovació de la moció tot està encara pendent.
 
Nova iniciativa
Malgrat tot, ERC ha contribuït decisivament que el Consell Comarcal s’impliqui activament en el tema de les energies renovables.
Un dels objectius del Pla d’Actuació Comarcal 2016-2020 va en el sentit de treballar per disposar d’instruments i coneixements per tal de desplegar les eines necessàries per fomentar i promocionar a la comarca del Vallès Occidental el consum i la producció d’energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic.

El Consell Comarcal, per mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, manifesta la voluntat d’assessorar els ajuntaments per evitar els efectes de la pobresa energètica i formar el personal tècnic dels ajuntaments en temes de facturació elèctrica, d’eficiència i estalvi energètic.

Som Energia, com a cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre, és conscient de la situació de pobresa energètica que viuen moltes persones en situació econòmica precària i defensa un nou model energètic basat en les energies renovables i la producció local en el qual es pugui lluitar contra la precarietat en la cobertura de les necessitats d’energia.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i Som Energia han signat un conveni marc per a la comarca, el 8 de febrer de 2017, per tal de promoure instal·lacions de caràcter públic de producció d’energia verda, valorar la possibilitat de contractar Som Energia per al subministrament d’equipaments públics i formar en matèria de facturació eficiència i estalvi energètic al personal tècnic de la comarca.
Tant el Consell Comarcal del Vallès Occidental com la cooperativa Som Energia han expressat la seva total predisposició i voluntat perquè tots els ajuntaments de la comarca que ho desitgin puguin adherir-se a aquest conveni marc.

Moció IMPULS AL CONSUM D’ENERGIES RENOVABLES

Atès que aquest ple ja ha expressat repetides vegades la voluntat de caminar cap a un model energètic més sostenible, de cercar la constant millora de l’eficiència energètica i de lluitar contra la pobresa energètica al nostre municipi.

Atès que aquest ple ja va aprovar per unanimitat la moció Energia sostenible i socialment responsable on es plantejava el consum d’energies provinents de fonts renovables i sostenibles

Atès que el conveni marc  entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i Som Energia possibilita millors i majors actuacions en l’àmbit municipalista pel que fa al consum d’energies verdes i renovables.

El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Donar suport al conveni marc signat entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa Som Energia.
Segon.- Impuls i desplegament de la moció aprovada per unanimitat en el Ple del 29 de març del 2016
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a la cooperativa Som Energia.
 
Finalment volem manifestar que som plenament reiteratius amb aquest tema. Insistim tan com podem o fins i tot més del que podem. I saben perquè?.

Per una qüestió de justícia social?. Si però no només.
Per una qüestió de medi ambient?. Si però no només.
Per evitar les portes giratòries?. Si però no només.

Pensem que, a més a més de totes aquestes raons, n’hi ha una altra que és tan potent com perillosa. I es la concentració de poder en mans d’unes poques i grans companyies que gestionen elements que afecten a la ciutadania sense que aquesta se’n pugui defensar a través d’unes eleccions. La gestió i possessió d’uns recursos tan sensibles com escassos a mans d’empreses que l’únic valor afectiu i efectiu és el compte de resultats econòmics i no la vulnerabilitat de la societat, es altament perillosa.

Nosaltres creiem que quan augmenta el poder absolut d’una minoria minva absolutament el de la majoria i amb aquestes condicions fins i tot un ase pot governar.

Qui te el poder de posar les coses en ordre també el te el poder de posar les coses sota un ordre que controli.

L’únic poder absolut legítim és el de la ciutadania. I aquest el defensarem per damunt de tots els altres poders. Especialment de les poderoses companyies energètiques.