Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 10 d’octubre Catalunya va fer el pas definitiu cap a la llibertat, culminant un procés llarg impulsat pels ciutadans i ciutadanes. El Parlament català obeint el mandat democràtic de la ciutadania i recollint el sentiment del poble expressat a les urnes al referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’octubre va declarar que Catalunya esdevé un Estat independent en forma de república. La declaració feta pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és l’única sortida per protegir la ciutadania, els seus drets fonamentals i les institucions catalanes. Posteriorment, per fer palesa la mà estesa permanent al diàleg i el tarannà del poble de Catalunya, la implantació de la república va quedar en suspens per facilitar un procés de mediació i diàleg internacional que ha de tenir lloc les properes setmanes.
El mateix dia 10 al vespre, un cop acabat el Ple, el president i els consellers i conselleres de la Generalitat així com la presidenta del Parlament i la majoria absoluta dels diputats i diputades varen signar la “Declaració dels representats de Catalunya”. El text, declara la constitució de la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social i inicia el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant. La declaració d’independència també disposa l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i afirma la voluntat d’iniciar negociacions amb l’Estat espanyol.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de  Castellar del Vallès  proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS

Primer.-  Donar suport a la declaració d’independència signada el dia 10 d’octubre pel president i els consellers i conselleres de la Generalitat, per la presidenta del Parlament de Catalunya i per la majoria absoluta de diputats i diputades del Parlament.
Segon.- Manifestar la voluntat de diàleg de Catalunya a través de la mediació internacional.
Tercer.- Instar a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.
Quart.  Fer una crida a la ciutadania a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem guanyat i a construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les aspiracions col·lectives.
Cinquè.  Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Generalitat de Catalunya i al Parlament.