Castellar del Vallès

Documents

MOCIÓ DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten directament als centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers Exteriors, Alfonso, Dastis i del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, entre d’altres personalitats.

Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït els darrers 30 anys.

Durant aquest període de temps, els professionals de l’educació han exercit amb vocació i passió la seva tasca docent, oferint als infants i joves les eines necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors de la democràcia, del respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància.
Al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà. En aquest segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües, dades del mateix ministeri d’educació de l’Estat.

Són els mestres i professors els que han de determinar pedagògicament com assolir els objectius lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca docent.

Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua: s’han eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït les raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals.

Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat clara d’enganyar i manipular l’opinió pública.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Castellar del Vallès proposa d’adopció dels següents
 
ACORDS
 
Primer. Manifestar el suport als docents que vetllen, amb estima i passió pel desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre.
Segon. Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa pública d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament.
Tercer. Manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat.
Quart. Comunicar aquest acord a Somescola.cat, als centres educatius del municipi, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.