Castellbell i el Vilar

Notícia

Millorant l’ordenança de convivència de Castellbell i el Vilar


Tota comunitat de persones que formem part d’un municipi, vivim i compartim l’espai públic i ens hem de dotar de normes per a una bona convivència. És cert que aquestes no són les mateixes arreu i cada municipi les adapta a les seves característiques i a la seva singularitat.

Així, l’Ordenança de Convivència a Castellbell i el Vilar ha de ser un recull de normes genèriques i alhora, ha de contemplar la nostra realitat com a poble on conviuen diferents sensibilitats respecte al procés que està vivint el país, i sobretot, respecte a la situació de presó i exili del membres electes del Govern de la Generalitat escollits democràticament pel poble de Catalunya. Per tant, el Grup Municipal d’ERC Castellbell i el Vilar hem fet una proposta de modificació de l’Ordenança de Convivència a l’equip de govern per tal de resoldre la qüestió dels “llaços grocs”, entre altres casuístiques. La nostra proposta demostra un exercici de flexibilitat que garanteix el dret a la llibertat d’expressió de tots els castellvilarencs i castellvilarenques per exercir-lo, “en tant que dret fonamental i individual és imprescindible pel dret a la participació política essencial en tota democràcia”. 

La proposta d’ERC Castellbell i el Vilar segueix en bona part la recomanació de l’informe elaborat pel Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya sobre l’ordenació de l’ús de l’espai públic per a l’exercici de la llibertat d’expressió a Castellbell i el Vilar, que pren com a referències: l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans Universals, els articles 1, 9 i 10 del Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans, els articles 10, 14, 16, 20 i 21 del Titol I de la Constitució Espanyola i els articles 4 i 40 de l’Estatut de Catalunya.

•    Queda garantit el respecte al patrimoni històric-cultural i la seguretat, la integritat i la salut de les persones i els seus béns. 

•    Queda garantida la funcionalitat del mobiliari públic i els elements emprats per a l’exercici de la llibertat d’expressió han de ser reversibles, és a dir, retirables, un cop hagin complert la seva funció reivindicativa, per tal de restituir a l’estat inicial l’espai públic emprat.

•    Qualsevol ciutadà té dret a la llibertat d’expressió per tant, queda garantida la no massificació d’elements vers un possible excés per acumulació.

•    Allò que s’expressa pot causar incomoditat a tercers, perquè si només es pogués expressar allò en que tothom hi està d’acord o se sent còmode, el dret a la llibertat d’expressió quedaria devaluat. Per tant, quedarà prohibit treure o malmetre els elements penjats. L’únic límit està en la ofensa i l’atac a la dignitat personal, com per exemple l’insult o la manifestació d’odi.

El grup municipal d’ERC Castellbell i el Vilar creiem que, efectivament, el dret a la llibertat d’expressió és un dret fonamental i individual dels ciutadans i ciutadanes i ha de quedar emmarcat dins d’unes normes i limitacions municipals, però en cap cas s’ha de demanar permís pel seu lliure exercici, tampoc a l’ajuntament. D’altra banda, a aquest li resultaria de difícil gestió rebre diferents sol·licituds de diferents orígens i temporalitats, havent de programar espais i temps tot garantint el principi d’objectivitat.

Creiem necessari actualitzar l’Ordenança de Convivència i adaptar-la a la nova realitat, en comptes de passar de puntetes, pel camí del mig, perquè la inacció i la neutralitat del Consistori està demostrat que ens porta a actituds incíviques i a la impunitat de qui se n’aprofita.