Castelldefels

Notícia

El tercer CAP de Castelldefels, cada cop més a prop

 III CAP de Castelldefels
III CAP de Castelldefels
L'equipament sanitari, llargament reivindicat per l'Ajuntament i la ciutadania de Castelldefels, està previst que comenci a construir-se a finals de 2022 als terrenys cedits pel consistori a la Generalitat de Catalunya a la zona de la Muntanyeta (c/Lluís Companys, 18). Al setembre es preveu disposar del projecte constructiu.

La Regidoria de Salut de Castelldefels, encapçalada per la republicana Lourdes Armengol, ha superat els esculls que feia temps que impedien que el projecte avancés i ha aconseguit que el govern català s'hagi compromès a tirar endavant el centre d'atenció primària de manera prioritària.

Aquest equipament evidencia l’aposta clara i decidida de l’actual equip de govern vers una Sanitat Pública d’excel·lència, que entén la salut de manera transversal, i que dona resposta a les necessitats derivades de l’increment de població i de la seva diversitat de perfils a la ciutat.

Detalls d’un camí llarg i ple d’obstacles

Hi ha hagut intents per part d’equips de govern previs d’aconseguir que Castelldefels pogués disposar d’un tercer Centre d’Atenció Primària (CAP) però cap d’ells va aconseguir prosperar.

Hi va haver un primer intent els anys 2008-2011 d’ubicar-lo a Ca N’Aimerich, però va acabar no duent-se a terme perquè la densitat de població no havia incrementat tant com s’havia previst i això va fer que el CatSalut deixés de considerar prioritària la seva construcció i perquè havia canviat el sistema de construcció i el projecte que s’havia definit era excessivament faraònic i costós.

Entre 2013 i 2015, es va justificar la necessitat d’un canvi d’emplaçament. Ca N’Aimerich presentava dificultat d’accessibilitat al centre, per això es va proposar ubicar-lo a Vista Alegre, atès que ara era factible disposar d’aquest espai d’equipaments municipal. Aquest projecte tampoc va poder fer-se realitat.

Al 2016, amb un nou equip de govern, va començar a caminar el projecte actual, a Can Roca. Es descartava la ubicació anteriorment prevista perquè era difícil trobar-hi aparcament, perquè era de difícil accés per la gent de la resta de la ciutat i, també, perquè el desnivell per arribar-hi complicava l’accés de les persones, sobretot, de la gent gran i/o amb dificultats de mobilitat.

A inicis de l’any 2017 Ajuntament de Castelldefels i CatSalut van arribar a un acord per la instal·lació del tercer centre d’atenció primària de la ciutat en uns terrenys de la Muntanyeta al barri de Can Roca, concretament, a la finca urbana del carrer Lluís Companys 18. També el 2017 es va rebre una nova proposta de Pla funcional. L’aleshores conseller de Salut Toni Comín, va afirmar en una visita als terrenys que la previsió era que el nou centre pogués ser una realitat l’any 2020.

El 15 d’octubre de 2018 es va aprovar la modificació puntual del Pla General Metropolità que permetia que la zona on es volia ubicar el nou CAP passés de ser qualificada com a zona verda a ser zona d’equipaments. I el 24 d’octubre de 2019, el Ple va acordar la cessió del bé a la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, quedava superar nous esculls. D’una banda, que els usos previstos pel III CAP i l’espai que requerien fos compatible amb la capacitat màxima que permetia aquest terreny. De l’altra, introduir unes esmenes sol·licitades pel Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya a la documentació.

El projecte va quedar aturat novament fins que a partir de juny de 2020 començà una etapa decisiva. La Regidoria de Salut va passar a ser encapçalada per la republicana Lourdes Armengol, la fermesa i determinació de la qual va permetre desencallar el projecte i superar els obstacles pendents, aconseguint que:

El 10 de desembre de 2020 es signi l’Informe tècnic urbanístic de la cessió del terreny conforme l’Ajuntament cedeix a la Generalitat els terrenys on es construirà el III CAP i conforme aquest terrenys compleixen els requeriments que la construcció prevista necessita pel que s’hi vol ubicar i també que la construcció proposada pel CatSalut compleix amb la normativa urbanística de la zona.

EI 14 de gener de 2021 hi hagi l’Acord de la Junta de Govern, que aprova la cessió, una vegada resolt el diferencial entre la construcció màxima permesa i la que el pla funcional requeria.

EI 10 de febrer de 2021 arribi a Castelldefels l’aprovació del Pla Funcional de CatSalut.

Situació actual i propers passos

En aquests moments l’Ajuntament de Castelldefels ha fet tot el que depenia d’ell per tal que el III CAP esdevingui una realitat a la ciutat. Ara tot depèn de CatSalut, que s’ha compromès a tirar endavant aquest projecte i considerar-lo un projecte prioritari.

Les previsions actuals per a les fases pendents són que:

- El darrer quadrimestre de 2021 està previst que es pugui disposar del projecte constructiu, plànols i maquetes. Es preveu haver fet el concurs de projectes, seleccionat el que serà executat, mostrat a l’equip tècnic per si cal introduir-hi esmenes, introduït les esmenes que s’hagin considerat adients i disposar de la conformitat per poder executar-lo.

- El darrer quadrimestre de 2022 està previst disposar del projecte d’obres, per poder procedir a licitar-lo.

- Entre finals de 2022 i principis de 2023 està previst l’inici de les obres. Ubicació

El tercer Centre d'Atenció Primària (III CAP) de Castelldefels se situarà a la confluència dels carrers Lluís Companys i Doctor Trueta (molt a prop de la pista poliesportiva de Can Roca), en uns terrenys cedits per l'Ajuntament al govern català. Concretament a la finca urbana del carrer Lluís Companys número 18.

Objectius

Els objectius d’aquest nou equipament sanitari són:

1.- Millorar la prestació de serveis adequant-la a la realitat demogràfica del Castelldefels d’avui i facilitant l’accessibilitat dels usuaris als serveis de salut.
2.- Garantir i facilitar la gestió dels serveis per part dels equips de salut de Castelldefels.
3.- Augmentar els recursos de la rehabilitació per tal de poder garantir l’atenció d’una demanda de població cada cop més envellida que, per tant, requereix en major mesura d’aquestes serveis. I, també, per poder millorar la llista d’espera ocasionada per la falta d’espai en la ubicació actual.
4.- Concentrar l’atenció pediàtrica millorant la seva organització i permetent disposar de serveis més especialitzats per als infants, d’un horari més ampli d’atenció i d’unes millors condicions laborals pels especialistes davant la davallada de població 0-14 a la ciutat.
5.- Millorar l’atenció psiquiàtrica a la ciutat.

D’una banda, perquè el Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) estaran ara ubicats en un mateix equipament (i no en dos llocs de la ciutat com fins ara), afavorint la seva major col·laboració i per tant, un millor acompanyament de les persones usuàries.

De l’altra, perquè en el nou CAP incorpora l’Hospital de Dia de Salut Mental d’Adults, millorant l’accessibilitat d’aquesta activitat (actualment les persones usuàries de Castelldefels, Viladecans, Gavà, Sant Climent de Llobregat, Begues s’han de traslladar al Parc Sanitari SJD-Sant Boi ubicat a Esplugues).
 
Serveis

Al III CAP es prestaran els següents serveis:

Rehabilitació
Aquest servei tindrà gimnàs, boxes de tractament amb electroteràpia, sala de termoteràpia, d’hidroteràpia, de magnetoteràpia, de teràpia del llenguatge, una sala de tractament grupal i una sala de fisioteràpia de sol pelvià.
Prestarà servei a la ciutadania de Castelldefels Begues i Gavà (fins la nova construcció del CAP Gavà 3 que donarà cobertura a la població d’aquests dos últims municipis).

Salut Mental d’adults
Aquest servei prestarà servei a la ciutadania de Castelldefels major de 18 anys.

Hospital de Dia d’adults
Aquest servei prestarà servei a la ciutadania de més de 18 anys de Viladecans, Gavà, Sant Climent de Llobregat, Begues i Castelldefels, que actualment s’han de traslladar al Parc Sanitari SJD-Sant Boi ubicat a Esplugues. S’adreça a persones amb trastorn mental greu en situació de descompensació o en risc de patir-la, a les que se’ls proporciona un programa individualitzat d'atenció psicològica, psiquiàtrica, social i activitats de grup, en funció dels objectius del seu pla terapèutic.

Salut Mental infanto-juvenil
Aquest servei prestarà servei a la ciutadania menor de 18 anys de Castelldefels.

Servei d’Atenció Primària
Aquest servei inclourà dues àrees:
- L’Àrea assistencial de medicina de família que prestarà servei a la ciutadania de 15 anys en endavant que visquin als barris de Can Roca, Montmar, Muntanyeta i una part del barri Centre.
- L’Àrea assistencial d’atenció pediàtrica que prestarà serveis a la ciutadania de 0 a 14 anys de tota la ciutat, i que permetrà oferir millors condicions d’atenció a aquesta població i, alhora, millors condicions laborals pels professionals.

L’horari assistencial previst serà de Dilluns a Divendres de 8:00h-20:00h