Catalunya Central

El nostre equip

  • Núria Cañellas
    Núria Cañellas Secretaria de la Dona Nascuda a Barcelona, Talamanquina de fa anys, feminista i ciutadana activa del moviment associatiu del municipi.

    Llicenciada en Ciències de la informació i Postgrau en gènere i igualtat d'oportunitats. 

    Regidora i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Talamanca del 2015 al 2019. Treballadora de la Generalitat, ha estat molts anys la responsable d'estudis i publicacions de l'ICD (Institut Català de les Dones) d'on en va ser també la responsable del Pla d'actuació del Govern.

    La seva trajectòria ens permetrà liderar les polítiques d'igualtat i donar suport per seguir desplegant el Pla d'igualtat pel territori.